ДСТУ 3491-96 Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначения и определения (ГОСТ 30242-97)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ

СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІЖДЕРЖАВНИЙ

СТАНДАРТ

ДЕФЕКТИ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МЕТАЛІВ ПЛАВЛЕННЯМ

Класифікація, позначення та визначення

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97)

БЗ № 12-96/206

Відповідає офіційному тексту


ДСТУ 3491-96

(ГОСТ 30242-97)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕФЕКТИ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МЕТАЛІВ ПЛАВЛЕННЯМ

Класифікація, позначення та визначення

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ
ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної Академії наук України

2  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 30 грудня 1996 р. № 579 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 вересня 1997 р. № 603

3  Цей стандарт відповідає ISO 6520:1982 «Класифікація дефектів швів при зварюванні ме­талів плавлення (з поясненнями)»

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  РОЗРОБНИКИ: Л. М. Лобанов, академік НАН України; В. Г. Ігнатьєв, канд. техн. наук; І.П. Білокур, д-р. техн. наук; В. В. Саєнко


ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕФЕКТИ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МЕТАЛІВ ПЛАВЛЕННЯМ

Класифікация, позначення та визначення

ДЕФЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ ПЛАВЛЕНИЕМ

Классификация, обозначение и определения

IMPERFECTIONS IN METALLIC FUSION WELDS

Classification and definitions


Чинний від 1999-01-01

1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює класифікацію, визначення і умовні позначення дефектів швів, зон термічного впливу та основного металу при зварюванні металів плавленням.

2  КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ

2.1  Дефекти при зварюванні металів плавленням утворюються внаслідок порушення вимог нормативних документів до зварювальних матеріалів, підготовки, складання та зварювання з’єдну­ваних елементів, термічного та механічного оброблення зварних з’єднань та конструкції в ціло­му.

2.2  У цьому стандарті дефекти класифіковані на шість таких груп:

1  - тріщини;

2  - порожнини, пори;

3  - тверді включення;

4  - несплавлення та непровари;

5  - порушення форми шва;

6  - інші дефекти, не включені до вищезгаданих груп.

3 НАЗВА, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ ДЕФЕКТІВ

Назву, визначення та позначення дефектів наведено в таблиці 1.

У таблиці наведені:

а) у графі 1 - тризначне цифрове позначення кожного дефекту або чотиризначне цифрове позначення його різновидів;

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online