ДСТУ 3761.2-98 Сварка и родственные процессы. Часть 2. Процессы сварки и пайки. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ

Частина 2
Процеси зварювання та паяння
 Терміни та визначення

ДСТУ 3761.2—98

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (ТК 44)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 24 липня 1998 р. № 541

3 Цей стандарт відповідає ISO 857:1990 «Процеси зварювання та паяння. Словник термінів з доповненнями»

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: Л. М. Лобанов, академік НАН України, Я. М. Юзьків, канд. техн. наук, В. Г. Ігнатьєв, канд. техн. наук; О. М. Корнієнко, канд. техн. наук, Л. М. Осинська

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Процеси зварювання

4 Процеси паяння

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДСТУ 3761.2—98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ
Частина 2
Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Часть 2
Процессы сварки и пайки. Термины и определения

WELDING AND ALLIED PROCESSES
Part 2
Procedures of welding, soldering and brazing. Terms and definitions

Чинний від 1999—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять для процесів зварювання та паяння металів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та комп’ютерних інформаційних системах, які відносяться до зварювання металів.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та Інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд». Терміни-синоніми без позначки «Нд» подані як довідкові І не є стандартизованими.

2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах з стандартизації. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

2.3 Встановлені визначення можна за необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, які розкривають значення використаних у них термінів, та зазначаючи об'єкти, що входять в обсяг і зміст понять, визначених у цьому стандарті,

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online