ДСТУ ISO 7561-2001 Грибы культивированные. Рекомендации по хранению и транспортированию в охлажденном состоянии (ISO 7561:1984, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРИБИ КУЛЬТИВОВАНІ
Настанови щодо зберігання
та транспортування в охолодженому стані
(ISO 7561:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7561-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом овочівництва і баштанництва УААН

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 69 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 7561:1984 Cultivated mushrooms — Guide to cold storage and refrigerated transport (Гриби культивовані. Настанови щодо зберігання та транспортування в охолодженому стані)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Гарбуз, канд. с.-г. наук (науковий керівник); К. Яковенко, канд. с.-г. наук; С. Даценко; Л. Мельниченко

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Умови збирання і пакування

4 Оптимальні умови для зберігання та транспортування

5 Зберігання

6 Вимоги до транспортних засобів та навантажування

7 Дії по прибутті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 7561:1984 Cultivated mushrooms — Guide to cold storage and refrigerated transport (Гриби культивовані. Настанови щодо зберігання та транспортування в охолодженому стані)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 71 «Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Стандарт встановлює вимоги до умов збирання, якості грибів, пакування, температури зберігання, вологості повітря та транспортування в охолодженому стані.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 внесено «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назви стандарту.

ISO 7561 підготував технічний комітет ISO ТС 34 «Сільськогосподарські харчові продукти» і розіслав органам-членам у вересні 1982.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРИБИ КУЛЬТИВОВАНІ
Настанови щодо зберігання
та транспортування в охолодженому стані

ГРИБЫ КУЛЬТИВИРОВАННЫЕ
Рекомендации по хранению
и транспортированию в охлажденном состоянии

CULTIVATED MUSHROOMS
Guide to cold storage
and refrigerated transport

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує методи одержування умов для успішного зберігання та транспортування на далекі відстані грибів культивованих (Aqaricus bisporus L.) в охолодженому стані, призначених для свіжого споживання, або для промислового переробляння.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 2169:1981 Fruits and vegetables — Physical conditions in cold stores — Definitions and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2169:1981 Фрукти і овочі. Фізичні умови в охолоджуваних сховищах. Визначання та вимірювання.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online