ДСТУ 4283.1:2007 Консервы. Соки и соковые продукты. Часть 1. Термины и определения понятий. С поправками

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви
СОКИ
ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ
Частина 1. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4283.1:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» (ТК 24), проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»); Технічний комітет «Соки та соковмісні продукти» (ТК 154)

РОЗРОБНИКИ: Я. Верхівкер, д-р техн. наук; Т. Горб, О. Дуб; Т. Заікіна; З. Зеленюх; Н. Петрунько; Л. Стоянова, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 4 квітня 2007 р. № 76

3 Цей стандарт відповідає Council Directive 2001/112/ EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption у частині ANNEX I, III, IV (Директива 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 стосовно фруктових соків та деяких подібних продуків, призначених для споживання людиною, додатки I, III, IV)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні чинності ДСТУ 2074-92 у частині термінів 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 34; 37.2; 37.6; 27.7; 37.13

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Загальні пояснення

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні поняття

3.2 Основні види сировини та напівфабрикатів

3.3 Готова продукція

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт розроблено, щоб усунути труднощі, непорозуміння та суперечності, які виникають у процесі виготовлювання та реалізації соків і сокових продуктів на основі фруктової та овочевої сировини, що стосується класифікації назв цієї продукції.

Установлені в стандарті терміни подано систематизованим порядком, який відображає систему понять у галузі виробництва соків, нектарів, морсів, коктейлів і сокових напоїв, виготовлених на основі фруктової та овочевої сировини.

Зміст, побудова і виклад стандарту відповідає вимогам ДСТУ 3966-2000 Термінологія. За сади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять і ДСТУ 1.5-2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ
СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ
Частина 1. Терміни та визначення понять

КОНСЕРВЫ
СОКИ И СОКОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Часть 1. Термины и определения понятий

CANNED FOOD
JUICES AND JUICE CONTAINING FOODS
Terms and definitions

Чинний від 2007-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у харчовій промисловості стосовно консервованих фруктових і овочевих соків, нектарів, морсів, коктейлів і сокових напоїв, виготовлених на основі овочевої та фруктової сировини.

Стандарт містить також терміни та визначення понять, що стосуються аналогічних продуктів для дитячого харчування, у виробництві яких заборонено використовувати ферментні препарати, додавати до соків штучні барвники, синтетичні ароматичні речовини, загусники, консерванти та двоокис вуглецю.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для використання в усіх видах нормативних документів, що стосуються виробництва соків і сокових продуктів на основі фруктової та овочевої сировини, для робіт зі стандартизації, а також для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартовані терміни. Проте, використовуючи застандартовані терміни у межах одного документа потрібно вживати лише один з термінів-синонімів.

2.2 У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки (набрану напівгрубим шрифтом) частину терміну можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online