ДСТУ 4645:2006 Виноматериалы коньячные. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОМАТЕРІАЛИ КОНЬЯЧНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4645:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут винограду і вина «Магарач» УААН «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція» (ТК 23), Державний проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром» та орендне підприємство «Одеський коньячний завод»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; О. Палеха, канд. с.-г. наук; В. Загоруйко, д-р техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; В. Гержикова, д-р техн. наук; М. Сачаво, д-р техн. наук; О. Дернова; Т. Горбова; Р. Білан; Л. Стрельницький; В. Фуркевич, канд. техн. наук; В. Стремядін; Р. Гулієв; Т. Начева, канд. техн. наук; Н. Кравченко; Ю. Ольховой

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191 з 2007-01-01

3 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1905-81

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

Додаток А Код ДКПП

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОМАТЕРІАЛИ КОНЬЯЧНІ
Загальні технічні умови

ВИНОМАТЕРИАЛЫ КОНЬЯЧНЫЕ
Общие технические условия

DISTILLING WINE MATERIALS
General specifications

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на молоді коньячні виноматеріали, виготовлені з винограду згідно з ДСТУ 2366 і призначені для виробництва коньячних спиртів.

Обов'язкові вимоги до якості продукції та її безпеки для життя та здоров’я населення, охорони довкілля, викладені в розділах 3, 4, 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2366 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.13-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання загальної кислотності

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30-2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні та сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлені на автотранспортні засоби)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали та коньяки. Метод-визначання сахарів)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали та коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти. Правила приймання та метод відбирання проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина та виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання титрованих кислот)

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали та коньячні спирти. Метод визначання вільної та загальної сірчистої кислоти)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online