ДСТУ 4112.3-2002 Вина и виноматериалы. Определение содержания спирта. Контрольный метод

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Визначання вмісту спирту
Контрольний метод

ДСТУ 4112.3-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 липня 2002 р. № 387 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 der Kommission vom 17. September 1990 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden fur den Weinsektor (Постанова Комісії EECB 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору») в частині додатка 3. Alkoholgehalt (Вміст спирту)

Переклад з німецької (de)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; О. Дернова; Т. Жилякова, канд. біол. наук; В. Загоруйко, д-р техн. наук; В. Косюра (керівник розробки), д-р техн. наук; Н. Кравченко; Ю. Ольховой

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Визначення поняття

2 Суть методу

3 Одержання дистиляту

4 Еталонний метод

5 Загальноприйняті методи

6 Приклад розраховування вмісту спирту у вині (еталонний метод)

Додаток А Формула розраховування спиртометричних таблиць для сумішей з етилового спирту і води

Додаток Б Міжнародна таблиця об’ємного відсотка спирту за температури 20 °С

Додаток НА Сфера застосування

Додаток НБ Нормативні посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Розроблення національних стандартів, згармонізованих з європейськими та міжнародними нормами і правилами, зокрема, введення єдиних загальновживаних методів аналізування вин, зумовлене прагненням України увійти до Європейського Союзу (ЄС) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) як повноправного торгового партнера. Використовування єдиних погоджених критеріїв і методів оцінювання якості продукції, її безпечності та ідентифікації оригінальності вин, а також одержування точних і порівнювальних даних дає споживачу гарантію якості продукції.

У рамках Міжнародної конвенції про встановлення однаковості методів аналізування та оцінювання вин від 1954 року Міжнародною організацією винограду і вина (МОВВ) було розроблено методи аналізування вин і виноматеріалів. Підкомісія МОВВ з уніфікації методів аналізування та оцінювання вин уніфікує та актуалізує методи. Такі актуалізовані методи діють в країнах-членах МОВВ і в Європейському співтоваристві.

Метод, що його вводить цей стандарт, є переклад методу визначання вмісту спирту, який впроваджено Постановою Комісії ЕЕСВ 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору» (додаток три) з окремими технічними відхиленнями, що розширюють обсяг стандарту. Оскільки опублікування Постанови в Україні трансформується в стандарти, що потребує відповідних змін щодо оформлення тексту, то до тексту методу долучено національні додатки стосовно сфери застосування стандарту (додаток НА), стосовно цитованих нормативних документів (додаток НБ).

Технічні відхилення і додаткову інформацію вміщено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і чітко виділено в тексті рамкою та заголовком «Національне відхилення».

Згідно з міжнародною системою SI, об’єм вимірюваний у мілілітрах (мл), відповідає об’єму в сантиметрах кубічних (см3); об’єм вимірюваний у літрах (л), відповідає об’єму в дециметрах кубічних (дм3).

Поняття «вміст спирту» відповідає поняттю «об’ємна частка спирту».

Відношення «об/об» — об’ємна частка речовини.

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», бібліографічні дані — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Визначання вмісту спирту Контрольний метод

ВИНА И ВИНОМАТЕРИАЛЫ
Определение содержания спирта Контрольный метод

WINE AND WINE MATERIALS
Determination of the alcohol content Control method

Чинний від 2003-07-01

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

вміст спирту

Кількість літрів етилового спирту, що міститься в 100 літрах вина, виражено в об’ємних відсотках.

Обидва об’єми вимірюють за температури 20 °С. Символ «% об.».

2 СУТЬ МЕТОДУ

Національне відхилення

Відбирають проби — згідно з ГОСТ 14137.

2.1 Переганяння вина, підлуженого гідроксидом кальцію, і визначання вмісту спирту в дистиляті.

2.2 Еталонний метод: пікнометричне визначання густини дистиляту.

2.3 Загальноприйняті методи.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online