ДСТУ 4112.25-2002 Вина и виноматериалы. Метод определения диоксида серы

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.25-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 липня 2002 р. № 387 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 der Kommission vom 17. September 1990 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden fur den Weinsektor (Постанова Комісії EECB 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору») в частині додатка 25. Schwefeldioxid (Діоксид сірки)

Переклад з німецької (de)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; О. Дернова; Т. Жилякова, канд. біол. наук; В. Загоруйко, д-р техн. наук; В. Косюра (керівник розробки), д-р техн. наук; Н. Кравченко; Ю. Ольховой

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Визначення поняття

2 Вільний і загальний діоксид сірки

3 Молекулярний діоксид сірки

Додаток А

Додаток НА Сфера застосування

Додаток НБ Нормативні посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Розроблення національних стандартів, згармонізованих із європейськими та міжнародними нормами і правилами, зокрема, введення єдиних загальновживаних методів аналізування вин, зумовлене прагненням України увійти до Європейського Союзу (ЄС) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) як повноправного торгового партнера. Використовування єдиних погоджених критеріїв і методів оцінювання якості продукції, її безпечності та ідентифікації оригінальності вин, а також одержування точних і порівнювальних даних дає споживачу гарантію якості продукції.

У рамках Міжнародної конвенції про встановлення однаковості методів аналізування та оцінювання вин від 1954 року Міжнародною організацією винограду і вина (МОВВ) було розроблено методи аналізування вин і виноматеріалів. Підкомісія МОВВ з уніфікації методів аналізування та оцінювання вин уніфікує та актуалізує методи. Такі актуалізовані методи діють в країнах-членах МОВВ і в Європейському співтоваристві.

Метод, що його вводить цей стандарт, є переклад методу визначання діоксиду сірки, який впроваджено Постановою Комісії ЕЕСВ 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору» (додаток двадцять п’ять) з окремими технічними відхиленнями, що розширюють обсяг стандарту. Оскільки опублікування Постанови в Україні трансформується в стандарти, що потребує відповідних змін щодо оформлення тексту, то до тексту методу долучено національні додатки стосовно сфери застосування стандарту (додаток НА), стосовно цитованих нормативних документів (додаток НБ).

Технічні відхилення і додаткову інформацію вміщено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і чітко виділено в тексті рамкою та заголовком «Національне відхилення».

Згідно з міжнародною системою SI, об’єм вимірюваний у мілілітрах (мл), відповідає об’єму в сантиметрах кубічних (см3); об’єм вимірюваний у літрах (л), відповідає об’єму в дециметрах кубічних (дм3).

Поняття «вміст спирту» відповідає поняттю «об’ємна частка спирту».

Поняття «вміст загального діоксиду сірки», «вміст вільного діоксиду сірки», «вміст молекулярного діоксиду сірки» відповідає поняттям відповідно «масова концентрація загального діоксиду сірки», «масова концентрація вільного діоксиду сірки», «масова концентрація молекулярного діоксиду сірки».

Поняття «вміст загальних сахарів» відповідає поняттю «масова частка сахарів».

Відношення «мас/об» — масова концентрація речовини.

Відношення «мас/мас» — масова частка речовини.

Відношення «об/об» — об’ємна частка речовини.

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», бібліографічні дані — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Метод визначання діоксиду сірки

ВИНА И ВИНОМАТЕРИАЛЬІ
Метод определения диоксида серы

WINE AND WINE MATERIALS
Method for the determination of sulphur dioxide

Чинний від 2003-07-01

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

діоксид сірки

Діоксид сірки, що міститься в суслі чи вині в таких формах: H2SO3, HSO3- рівновага яких залежить від значення рН і температури. H2SO3 являє собою молекулярний діоксид сірки.

Терміном «загальний діоксид сірки» позначають усі форми діоксиду сірки, що містяться у вині у вільному або зв’язаному стані.

2 ВІЛЬНИЙ І ЗАГАЛЬНИЙ ДІОКСИД СІРКИ

Національне відхилення

Відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online