ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукты пищевые жировые. Определение пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ). Часть 1. Общие положения (EN 1528-1:1996, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ ЖИРОВІ
Визначання пестицидів і поліхлорованих
біфенілів (ПХБ)
Частина 1. Загальні положення
(EN 1528-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 1528-1-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122) УкрЦСМ

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає EN 1528-1:1996 Fatty food — Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) — Part 1: General (Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 1. Загальні положення). Видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Гогоман, Г. Кузнєцов, М. Новоженюк

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Процедури

7 Визначання

8 Підтверджувальні випробовування

9 Обчислення

10 Практична границя визначання

11 Вираження результатів

12 Протокол випробовування

Додаток А Можливість застосування методів

Додаток В Очищання деяких розчинників і реактивів

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний EN 1528-1:1996 Fatty food — Determination of pesticides and polychlo rinated biphenyls (PCBs) — Part 1: General (Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 1. Загальні положення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» УкрЦСМ.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою, яке у тексті виділено рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст»,«Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ ЖИРОВІ
Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)
Частина 1. Загальні положення

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ ЖИРОВЫЕ
Определение пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ)
Часть 1. Общие положения

FATTY FOOD
Determination of pestisides and polychlorinated biphenils (PCBs)
Part 1. General

Чинний від 2003-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи для визначання залишків пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ) у жирових харчових продуктах. Кожен метод, описаний в цьому стандарті, придатний для ідентифікації і кількісного визначання певного ряду неполярних хлорорганічних і (або) фосфорорганічних пестицидів, що трапляються у вигляді залишків у жирах і маслах, а також у жировій частині жировмісних харчових продуктів тваринного і рослинного походження. Споріднені індика тори ПХБ, які звичайно обирають для посилення максимальних границь залишків (MRLs), визначають поряд з хлорорганічними пестицидами.

Цей стандарт містить такі методи очищання, які були випробувані у міжлабораторних дослідженнях і прийняті скрізь у Європі:

— Метод А. Розподілення рідина-рідина за допомогою ацетонітрилу і очищання на колонці Florisil(АОАС) [1].

— Метод В. Розподілення рідина-рідина за допомогою диметилформаміду і очищання на колонці Florisil (Specht) [2].

— Метод С. Колонкова хроматографія на активованому Florisil (АОАС) [3].

— Метод D. Колонкова хроматографія на частково дезактивованому Florisil (Stijve) [4].

— Метод Е. Колонкова хроматографія на частково дезактивованому оксиді алюмінію (Greve&Grevenstuk) [5].

— Метод F. Гель-проникаюча хроматографія (ГПХ) (АОАС) [6].

— Метод G. Гель-проникаюча хроматографія (ГПХ) і колонкова хроматографія на частково дезактивованому силікагелі (Specht) [7].

— Метод Н. Високоефективна гель-проникаюча хроматографія (ВЕГПХ) (MAFF) [8].

Можливість застосування цих восьми методів А—Н для аналізу залишків хлорорганічних пестицидів, споріднених індикаторів РСВ і фосфорорганічних пестицидів, відповідно, подано в таблиці А.1. У тому випадку, де не вказано знак +, немає наявних літературних даних, але це не обов’язково виключає можливість застосування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи (або) переглядом. У разі недатованих посилань слід звертатися до останнього видання відповідної публікації.

ISO 1750 Pesticides and other agrochemicals — Common names

EN 1528-2:1996 Fatty food — Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) — Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs, and determination of fat content

EN 1528-3:1996 Fatty food — Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) — Part 3: Clean-up

EN 1528-4:1996 Fatty food — Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) — Part 4: Determination, confirmatory tests, miscellaneous

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1750 Пестициди та інші агрохімікати. Загальні назви

EN 1528-2:1996 Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 2. Екстрагування жиру, пестицидів і ПХБ, і визначання вмісту жирів

EN 1528-3:1996 Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 3. Методи очищання

EN 1528-4:1996 Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 4. Визначання, що підтверджують випробовування, різне.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online