ДСТУ ISO 21571:2008 Продукты пищевые. Методы определения генетически модифицированных организмов и продуктов с их содержанием. Экстракция нуклеиновой кислоты (ISO 21571:2005, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Продукти харчові
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНО
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
І ПРОДУКТІВ З ЇХНІМ ВМІСТОМ
Екстрагування нуклеїнової кислоти
(ISO 21571:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21571:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Андріяш; Я. Блюм (співкерівник); Т. Бурикіна; Г. Заболотна; О. Линтвар; Б. Сорочинський; С. Шульга (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2008 р. № 508 з 2009-07-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 змінено назву

3 Національний стандарт відповідає ISO 21571:2005 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Nucleic acid extraction (Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип методу

3.1 Загальні положення

3.2 Виділення ДНК

3.3 Визначення кількості ДНК

4 Загальні вимоги до лабораторії

5 Методика

5.1 Готування зразка для випробовування

5.2 Виділення/очищення ДНК

5.3 Визначення кількості виділеної ДНК

5.4 Стабільність виділеної ДНК

6 Інтерпретування результатів

7 Звіт про результати випробування

Додаток А Методи виділення ДНК

Додаток В Методи кількісного визначення виділеної ДНК

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 21571:2005 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Nucleic acid extraction (Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти).

Відповідальний за цей стандарт — Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт установлює вимоги щодо методики виявлення генетично модифікованих організмів та продуктів з їхнім вмістом, що ґрунтується на основі аналізування нуклеїнової кислоти.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— «Національну примітку» у тексті стандарту виділено рамкою;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

Щоб уникнути плутанини та для зручності користувачів цього стандарту, об’єми реагентів за текстом указано в мікролітрах. Об’єм 1 мкл відповідає 10-6 дм3.

ВСТУП

Виявлення генетично модифікованих елементів, отриманих завдяки генетичним модифікуванням, здійснюють одночасним або поетапним виконанням таких дій. Після відбирання проб екстрагують нуклеїнову кислоту з випробовуваного зразка. Екстрагована нуклеїнова кислота може бути далі очищена одночасно або після процесу екстрагування. Потім визначають кількість (за потреби), розчиняють (за потреби) та виконують різні аналітичні процедури (на зразок ПЛР). Такі дії докладно описано в цьому та в таких міжнародних стандартах:

ISO 21568 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Відбирання проб

ISO 21569 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

ISO 21570 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

Подальшу інформацію, що стосується визначень і загальних вимог, охоплюючи згадані раніше дії, узагальнено в ISO 24276 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів та продуктів з їхнім вмістом. Загальні вимоги, терміни та визначення понять.

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) звертає увагу на той факт, що узгодженість з цим документом може також означати використання патенту стосовно кварцового методу екстрагування (№ ЕР 0389063/USP 5.234.809), зазначеного в А4.

ISO не несе відповідальності стосовно даних, справжності та сфери застосування цього патентного права.

Власник переконав ISO, що він/вона бажають вести переговори стосовно ліцензії на недискри- мінаційних та обґрунтованих умовах з користувачами в усьому світі. У зв’язку з цим право власності на такі патенти зареєстровано в ISO. Інформацію можна отримати від:

Jean Deleforge,

BioMerieux

Chemin de I' Orme,

69280 Marcy-I' Etoile, France

Звертаємо увагу на ймовірність того, що деяка частина цих документів може бути об’єктом інших патентних прав, які відрізняються від тих, що визначені вище. ISO не несе відповідальності за визначення таких патентних прав.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
І ПРОДУКТІВ З ЇХНІМ ВМІСТОМ
Екстрагування нуклеїнової кислоти

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
И ПРОДУКТОВ С ИХ СОДЕРЖАНИЕМ
Экстракция нуклеиновой кислоты

FOODSTUFFS
METHODS OF ANALYSIS FOR THE DETECTION
OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
AND DERIVED PRODUCTS
Nucleic acid extraction

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги і специфічні методи для екстрагування/очищення і визначення кількості ДНК.

Цей стандарт розроблено для харчових продуктів, але його застосовують також для інших зразків, таких як зерно та корми.

Стандарт розроблено як невід’ємну частину аналітичних методів, що ґрунтуються на аналізуванні нуклеїнової кислоти, а саме в ISO 21569 — щодо якісних аналітичних методів, а також в ISO 21570 — щодо кількісних аналітичних методів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні посилання є необхідними для застосування цього стандарту. Для посилань, що мають дату видання, використовують лише зазначене видання. Для посилань, що не мають дати, використовують останнє видання, на яке є посилання (разом з будь-якими додатками).

ISO 24276 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — General requirements and definitions

ISO 21568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 24276 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять (Чинний ДСТУ ISO 24276:2008)

ISO 21568 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів та продуктів з їхнім вмістом. Відбирання проб (Чинний ДСТУ-П СEN/TS 15568:2008).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online