ДСТУ ISO 2251-2001 Обувь резиновая антистатическая с подкладкой. Технические условия (ISO 2251:1991, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ГУМОВЕ
АНТИСТАТИЧНЕ З ПІДКЛАДКОЮ
Технічні умови
(ISO 2251:1991, IDТ)

ДСТУ ISO 2251-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології і сертифікації (УкрЦСМ)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 березня 2002 р. № 145 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 2251:1991 Lined antistatic rubber footwear — Specification (Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Мухаровський, В. Ример, Н. Попова, Г. Некрашевич, Ю. Гілевіч

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Вимоги до матеріалів та конструкції

4 Поверхневий опір

5 Об’ємний опір

6 Марковання

Додаток А Метод визначання поверхневого опору

Додаток В Метод визначання ємнісного опору

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 2251:1991 Lined antistatic rubber footwear — Specification (Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Додатки з познакою «обов’язковий» є невід’ємною частиною самого стандарту.

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали, і до нього не вносили технічні зміни.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— англійські терміни та назви подано відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

— у «Нормативних посиланнях» подано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів та «Національну примітку»;

— «Національне пояснення» та «Національну примітку» в тексті стандарту виділено рамкою;

— для зручності користувача вміщено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації України.

ВСТУП

Цей стандарт визначає вимоги до гумового взуття спеціального призначення, з підкладкою

з антистатичними властивостями, що його застосовують під час використовування переносного електроустатковання, або, якщо можуть виникати потенційні електричні заряди з інших причин, і необхідно мати нижню границю питомого опору.

Досвід показав, що для електростатичного призначення рекомендується межа електричного опору не більше ніж 100 МОм протягом усього строку служби взуття. Значення 50 кОм для електростатичних виробів запропоновано, як сама низька границя опору, що дає адекватний захист від займання та удару струмом у разі несправності будь-якого приладу з напругою, вищою ніж 250 В. У процесі експлуатування опір взуття, зробленого з матеріалу, що не електризується, може суттєво змінюватись. Користувачу рекомендовано проводити контрольне випробовування на електричний опір через короткі інтервали часу і після не більше ніж 200 год зносу.

Не допускається використовувати ізолювальні елементи між ногою та устілкою під час експлуатування взуття.

Підлога приміщення, де взуття будуть використовувати, повинна також бути антистатична.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ГУМОВЕ
АНТИСТАТИЧНЕ З ПІДКЛАДКОЮ
Технічні умови

ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ С ПОДКЛАДКОЙ
Технические условия

LINED ANTISTATIC RUBBER FOOTWEAR
Specification

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до гумового взуття з антистатичними властивостями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт має посилання на стандарти, положення яких є його невід’ємною частиною. Під час опублікування зазначені видання були чинні. Всі стандарти згодом переглядають. Угоди по цьому стандарту передбачають можливість застосовувати найсучасніші опублікування нижченаведених стандартів. Члени ІЕС і ISO ведуть реєстрацію чинних на цей час міжнародних стандартів.

ISO 471:1983 Rubber — Standard temperatures, hu-mediates and times for the conditioning and testing of test pieces

ISO 2023:1973 Lined industrial rubber footwear

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 471:1983 Гума. Стандартні температури, вологість і час кондиціювання та випробовування випробовуваного зразка

ISO 2023:1973 Взуття гумове виробниче з підкладкою

Національна примітка

ISO 2023 згармонізовано з ДСТУ ISO 2023-2001 Взуття гумове. Чоботи гумові з підкладкою робочі. Технічні умови.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online