ДСТУ 8947:2019 Метрология. Гигрометры. Методика поверки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ГІГРОМЕТРИ
Методика повірки

ДСТУ 8947:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 листопада 2019 р. № 363 з 2021-01-01

З Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — гігрометрів, що перебувають в експлуатації.

У цьому стандарті для повірки гігрометрів застосовують метод прямих вимірювань значень вологості газів, відтвореної у динамічних генераторах вологого газу чи динамічних та статичних генераторах вологого газу, або метод безпосереднього звірення в однакових умовах результатів вимірювання вологості газів приладом, який підлягає повірці, та гігрометром еталонним.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ГІГРОМЕТРИ
Методика повірки

METROLOGY
HYGROMETRY
Verification procedure

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на гігрометри та встановлює методику їхньої повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] проводять повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки гігрометрів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на гігрометри та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал гігрометрів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки гігрометрів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7679:2015 Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості газів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 Азот газообразный и жидкий. Технические условия (ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73), IDT)

ДСТУ ISO 80000-5:2016 (ISO 80 000-5:2007; IDT) Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах