Письмо от 23.01.2001 № 8/7-27 Относительно утверждения и введения в действие нового Справочника квалификационных характеристик профессий работников

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 8/7-27 від 23.01.2001
 
    Щодо затвердження та введення в дію нового Довідника
    кваліфікаційних характеристик професій працівників
 
   Держбуд України в 2000 році за погодженням з Мінпраці Україну
затвердив  та  ввів  в  дію  новий Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників  Випуск  64.  Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи). З введенням в дію 4-х
розділів Довідника втратили чинність на території України ЕТКС,
діючі у колишньому СРСР.
   Новий Довідник є нормативним документом, обов'язковим для
застосування в організаціях усіх форм власності.
   Довідник застосовується: як базовий  елемент  організації
оплати  праці  разом  із  тарифними  сітками  (розрядами),
міжкваліфікаційними співвідношеннями,  які  утворюють  тарифну
систему оплати праці; при проведенні атестації робітників та
приведенні записів у трудових книжках у відповідність до нових
назв  професій; при вирішенні питань з підбору та контролю
правильності використання працівників тощо.
   Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено
відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Для 16 професій
введено 7 та 8 розряди; для 70 професій машиністів кваліфікаційні
характеристики розроблено вперше; для окремих професій робітників
розряди підвищено; для 8 професій перші розряди виключено.
   Ці нововведення є підставою для внесення змін у колективні
договори при їх укладанні на 2001 рік.
   У зв'язку з повільним запровадженням Довідників пропонуємо
вказану інформацію довести до відома організацій, підприємств,
установ, що відносяться до сфери вашого впливу.
   Довідник можна придбати в Українському науково-дослідному
центрі економіки будівництва "Екобуд", якому Держбудом доручено
його видання.
   Контактний телефон (044) 517-51-18.
 
 Перший заступник Голови Комітету           А.В.Беркута
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
житлової  політики  України. Збірник офіційних документів та
роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 4, квітень, 2001 р.,
К.: "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online