ДСТУ 9052:2020 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные дыхательные аппараты на химически связанном кислороде для эвакуации и аварийно-спасательных работ при пожаре. Классификация, техническ...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
АВТОНОМНІ ДИХАЛЬНІ АПАРАТИ
НА ХІМІЧНО ЗВ’ЯЗАНОМУ КИСНІ
ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ
ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ
Класифікація, технічні вимоги
та методи випробування

ДСТУ 9052:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 вересня 2020 р. № 209 з 2021-04-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Випробування

7 Маркування

8 Супровідна документація

Додаток А (обов’язковий) Порядок випробувань

Додаток Б (обов’язковий) Розташування пропанових пальників

Додаток В (обов’язковий) Устатковання для випробування стійкості до займання лицьової частини

Додаток Г (обов’язковий) Схема випробувального стенда

Додаток Д (обов’язковий) Муляж голови Шеффілда

Додаток Е (обов’язковий) Схема перевіряння зусилля спрацювання пускового пристрою 

Додаток Ж (обов’язковий) Форма анкети випробувачів

Додаток К (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

АВТОНОМНІ ДИХАЛЬНІ АПАРАТИ
НА ХІМІЧНО ЗВ’ЯЗАНОМУ КИСНІ ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ
ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ
Класифікація, технічні вимоги та методи випробування

RESPIRATORY PROTECTION DEVICES
SELF-CONTAINED CLOSED CIRCUIT
CHEMICAL OXYGEN BREATHING APPARATUS FOR ESCAPE
AND EMERGENCY RESCUE OPERATIONS IN CASE OF FIRE
Classification, technical requirements and test methods

Чинний від 2021-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до класифікації, технічних вимог та методів випробування автономних дихальних апаратів на хімічно зв'язаному кисні для захисту органів дихання та зору людини від токсичних продуктів горіння під час проведення евакуації та організації аварійно-рятувальних операцій у разі пожежі.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ EN 132:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 134:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування (EN 136:1998, IDT)

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

ДСТУ EN 168:2017 (EN 168:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробування неоптичні

ДСТУ EN 13274-1:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта проникання і загального коефіцієнта проникання (EN 13274-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-2:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування (EN 13274-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-3:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню (EN 13274 -3:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-4:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем (EN 13274 -4:2001, IDT)

ДСТУ EN 13274-5:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 5. Кліматичні випробування (EN 13274-5:2001, IDT)

ДСТУ EN 13794:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з замкнутим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 13794:2002, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online