ДСТУ EN 14105:2009 Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК). Метод определения содержания свободного и общего глицерина, а также моно-, ди- и триглицеридов (контрольный метод) (EN 14105...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОХІДНІ ЖИРІВ ТА ОЛІЙ
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖИ)
Метод визначення вмісту вільного
та загального гліцерину та моно-, ди- та тригліцеридів
(контрольний метод)
(EN 14105:2003, IDT)

ДСТУ EN 14105:2009

Відповідає офіційному тексту

 З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Войтов, д-р техн. наук (науковий керівник); І. Гудим; І. Демідов, д-р техн. наук; С. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 227 з 2009-09-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14105 ідентичний EN 14105:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content (Reference method) (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ”Ди- та тригліцеридів (контрольний метод)) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Суть методу

3 Реактиви

4 Апаратура

5 Випробовування

6 Опрацьовування результатів

7 Показники точності

8 Протокол випробування

Додаток А Обчислювання функції калібрування. Метод лінійної регресії

Додаток В Робочий приклад

Додаток С Хроматограма зразка метилового ефіру жирних кислот (МЕЖК) ріпакової олії. Визначання моно-, ди-, тригліцеридів і вільного гліцерину

Додаток D Результати міжлабораторних досліджень

Додаток Е Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), на які є посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14105:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content (Reference method) (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ди- та тригліцеридів (контрольний метод)).

Відповідальний за цей стандарт — Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт установлює метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ди- та тригліцеридів у метилових ефірах жирних кислот (МЕЖК).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— з «Передмови до EN 14105» у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3561:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 14105, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОХІДНІ ЖИРІВ ТА ОЛІЙ
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖК)
Метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину
та моно-, ди- та тригліцеридів (контрольний метод)

ПРОИЗВОДНЫЕ ЖИРОВ И МАСЕЛ
МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (МЭЖК)
Метод определения содержания свободного и общего глицерина,
а также моно-, ди- и триглицеридов (контрольний метод)

FAT AND OIL DERIVATIVES
FATTY ACID METHYL ESTERS (FAME)
Determination of free and total glycerol and mono-,
di- and triglyceride content (reference method)

Чинний від 2009-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту вільного гліцерину і залишкового моно-, ди- та тригліцериду в метилових ефірах жирних кислот, призначених для додавання до мінеральних палив. Після аналізування, на підставі отриманих результатів, визначають загальний вміст гліцерину.

Цей метод застосовний до метилових ефірів жирних кислот, які отримані з ріпакової, соняшникової, соєвої олій, але він не застосовний до метилових ефірів жирних кислот, отриманих з кокосової та пальмоядрової олії, або МЕЖК, які містять такі складові, через перекривання піків.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього методу може передбачати використовування небезпечного устатковання, реактивів або операцій. Ми не претендуємо на те, що стосовно даного методу враховано всі питання щодо його безпечного застосування, і зобов’язуємо осіб, що застосовують цей метод, визначити та встановити належні заходи щодо безпеки, а також визначити застосовність нормативних обмежень перед початком застосування цього методу.

2 СУТЬ МЕТОДУ

Перетворення гліцерину та моно- і дигліцеридів у більш леткі силілувальні похідні в присутності піридину та М-метил-М-триметилсилілтрифторацетаміду (МСТФА).

Аналізування силілувальних похідних методом газової хроматографії на короткій капілярній колонці з малою товщиною плівки, застосовуючи інжектор або аналогічний пристрій та полуменево-іонізаційний детектор.

Після калібрування проводять кількісне оцінювання в присутності двох внутрішніх стандартів:

— 1,2,4-бутантриол, який застосовують для визначання вмісту вільного гліцерину;

— 1,2,3-трикапроїлгліцерин (трикаприн), який застосовують для визначання гліцеридів (моно-, ди- та три-).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online