ДСТУ EN 14110:2009 Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК). Метод определения содержания метанола (EN 14110:2003, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Похідні жирів та олій
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ
(МЕЖK)
Метод визначення вмісту метанолу
(EN 14110:2003, IDT)

ДСТУ EN 14110:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бойко, канд. біол. наук; С. Виговський; B. Войтов, д-р техн. наук; Г. Голуб, д-р техн. наук; О. Грищенко; I. Гудим; М. Даценко; C. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн, наук (науковий керівник); М. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; В. Поліщук, канд. техн. наук; В. Таргоня, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 227 з 2009-09-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14110:2009 ідентичний з EN 14110:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of methanol content (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Визначення вмісту метанолу) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Суть методу

.3 Реактиви

4 Апаратура

5 Випробовування

6 Калібрувальні розчини

7 Випробовування

8 Показники точності

9 Протокол випробування

Додаток А Результати міжлабораторних досліджень

Додаток В Хроматограма зразка ріпакових МЕЖK

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14110:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of methanol content (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Визначення вмісту метанолу).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Змісту і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— одиниці об’єму «µm», «µl», «ml» та «І» замінено на «мкм», «мм3», «см3» та «дм3» згідно з вимогами ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

— вилучено «Передмову» з міжнародного стандарту;

— долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОХІДНІ ЖИРІВ ТА ОЛІЙ
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖК) М
етод визначення вмісту метанолу

ПРОИЗВОДНЫЕ ЖИРОВ И МАСЕЛ
МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (МЭЖК)
Метод определения содержания метанола

FAT AND OIL DERIVATIVES
FATTY ACID METHYL ESTERS (FAME)
Method determination of methanol content

Чинний від 2009-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту метанолу у метилових ефірах жирних кислот (МЕЖК), що їх використовують як дизельне паливо та для побутового опалення. Метод поширюється на масові концентрації метанолу у межах від 0,01 % до 0,5 %. Метод не поширюється на суміші МЕЖК, що містять інші складники з низькою температурою кипіння.

2 СУТЬ МЕТОДУ

Пробу у герметично закритій пляшці нагрівають до температури 80 °С для десорбції метанолу в газовій фазі. Коли рівновагу досягнуто, певну частину газової фази нагнітають у газовий хроматограф, де метанол виявляють полум’яно-іонізаційним детектором. Зазвичай метанол утворює у хроматографі єдиний пік.

Кількість метанолу обчислюють відповідно до зовнішнього калібрування. Метанол також може бути визначений додаванням внутрішнього стандарту до проби перед нагріванням після обчислення із застосовуванням коефіцієнта внутрішнього калібрування.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online