ДСТУ ISO 662:2004 Жиры животные, растительные и масла растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ (ISO 662:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ
ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту вологи та летких речовин
(ISO 662:1998, IDT)

ДСТУ ISO 662:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з ТК зі стандартизації «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки» (ТК 86)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Сімакович;. Г. Гаврилов, канд. техн. наук; Л. Григорова; Л. Кузнецова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

З Національний стандарт відповідає ISO 662:1998 Animal and vegetable fats and oils — Determination of moisture and volatile matter content (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Принцип

5 Відбирання проб

6 Готування проби

7 Метод А

8 Метод В

9 Опрацьовування результатів

10 Точність

11 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторних випробовувань

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 662:1998 Animal and vegetable fats and oils — Determination of moisture and volatile matter content (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Термін та визначення поняття» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— познаки відсотків вилучено з 9.1 у формулі (1) згідно з вимогами позначання фізичних величин, установлених в комплексі стандартів ДСТУ 3651.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту вологих та летких речовин

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Определение содержания влаги и летучих веществ

ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS
Determination of moisture and volatile matter content

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює два методи визначання вмісту вологих і летких речовин в жирах тваринних і рослинних та оліях:

метод А — з використанням пісочної бані або електричного обігрівача;

метод В — з використанням сушильної шафи.

Метод А застосовують для всіх жирів і олій,

Метод В застосовують тільки для рідких жирів і олій з кислотним числом меншим ніж 4. Не застосовують метод В для аналізування лауринових олій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті є посилання на такий стандарт:

ISO 661:1989 Animal and vegetable fats and oils — Preparation of test sample.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 661:1989 Тваринні і рослинні жири та олії. Готування випробовувального зразка.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online