ДСТУ ISO 3596:2004 Жиры животные и растительные и масла. Определение содержания неомыляемых веществ. Метод с использованием экстракции диэтиловым эфиром (ISO 3596:2000, IDT). З Поправкою

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ
ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту неомилюваних речовин
Метод з використанням екстрагування
діетиловим ефіром
(ISO 3596:2000, IDT)

ДСТУ ISO 3596:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з ТК зі стандартизації «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки» (ТК 86)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Сімакович; Г. Гаврилов, канд. техн. наук; Л. Григорова; Л. Кузнецова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3596:2000 Animal and vegetable fats and oils — Determination of unsaponifiable matter — Method using diethyl ether extraction (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту неомилюваних речовин. Метод з використанням екстрагування діетиловим ефіром)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Принцип

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування проби

9 Процедура

10 Опрацювання результатів

11 Точність

12 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторного випробовування

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3596:2000 Animal and vegetable fats and oils — Determination of unsaponifiable matter — Method using diethyl ether extraction (Тваринні і рослинні жири та олії. Визначання вмісту неомилюваних речовин. Метод з використанням екстрагування діетиловим ефіром).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Термін та визначення поняття» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— одиниці об’єму «ml» та «І» замінено на «см3» та «дм3» згідно з вимогами ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

— познаки відсотків вилучено з розділу 10 у формулі (1) згідно з вимогами позначання фізичних величин, установлених в комплексі стандартів ДСТУ 3651.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту неомилюваних речовин
Метод з використанням екстрагування діетиловим ефіром

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Определение содержания неомыляемых веществ
Метод с использованием экстракции диэтиловым эфиром

ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS
Determination of unsaponifiable matter
Method using diethyl ether extraction

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначання вмісту неомилюваних речовин у тваринних і рослинних жирах та олії з використанням екстрагування діетилового ефіру.

Цей метод не застосовують до воску. Він дає приблизні результати для певних жирів з високим вмістом неомилюваних речовин, наприклад жири, отримані від морських тварин.

Метод, даний в ISO 18609, використовують, коли кліматичні умови або інструкції не дають змоги застосовувати діетиловий ефір.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ISO 661 Animal and vegetable fats and oils — Preparation of test sample.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 661 Жири тваринні і рослинні та олії. Готування випробовувального зразка.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online