ДСТУ ISO 8294:2004 Жиры животные растительные и масла растительные. Определение содержания меди, железа и никеля. Метод атомной абсорбции с использованием графитовой печи (ISO 8294:1994, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ
ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту міді, заліза і нікелю
Метод атомної абсорбції з
використовуванням графітової печі
(ISO 8294:1994, IDT)

ДСТУ ISO 8294:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з ТК зі стандартизації «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки» (ТК 86)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Сімакович; Г. Гаврилов, канд. техн. наук; Л. Григорова; Л. Кузнецова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р.№ 237 з 2006-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8294:1994 Animal and vegetable fats and oils — Determination of copper, iron and nickel contents — Graphite furnace atomic absorption method (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використовуванням графітової печі)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Реактиви

5 Устатковання

6 Відбирання проб

7 Готування проби

8 Процедура

9 Опрацьовування результатів

10 Точність

11 Протокол випробовування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8294:1994 Animal and vegetable fats and oils — Determination of copper, iron and nickel contents — Graphite furnace atomic absorption method (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використовуванням графітової печі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— одиниці об’єму «ml» та «І» замінено на «см3» та «дм3», «µl» замінено на «мм3» (система SI) згідно з вимогами ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту міді, заліза і нікелю
Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Определение содержания меди, железа и никеля
Метод атомной абсорбции с использованием графитовой печи

ANIMALAND VEGETABLE FATS AND OILS
Determination of copper, iron and nickel contents
Graphite furnace atomic absorption method

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначання вмісту слідів міді, заліза і нікелю у тваринних і рослинних жирах та оліях, надалі — жири.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинні. Усі нормативні документи підлягають перегляду і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведені нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ISO 661:1989 Animal and vegetable fats and oils — Preparation of test sample

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 661:1989 Жири тваринні і рослинні та олії. Готування випробовувального зразка

ISO 3696:1987 Вода для лабораторного використання. Технічні умови і методи випробовування.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online