ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 Безопасность детей и стандарты. Общие принципы (ISO/IEC Guide 50:1987, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І СТАНДАРТИ
Загальні принципи
(ISO/IEC Guide 50:1987, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ISO/IEC Guide 50:1987 Child safety and standards — General guidelines (Безпека дітей і стандарти. Загальні настанови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Єршова, Л. Селезньов, Т. Лещенко, О. Одноколов, В. Тетера (науковий керівник), канд. фіз.-мат. наук, Я. Юзьків, канд. техн. наук

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Визначення понять

3 Загальні положення

4 Ергономічні вимоги

5 Особливі вимоги

Додаток А Можливі запобіжні заходи щодо специфічних видів нещасних випадків, пов’язаних із продукцією

Додаток В Дрібні іграшки та знімні компоненти

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO/IEC Guide 50:1987 Child safety and standards — General guidelines (Безпека дітей і стандарти. Загальні настанови). Цей стандарт розроблено вперше.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

— замінено у тексті слово «настанова» на «стандарт»;

— уточнено назву стандарту і подано в такій редакції: «Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

— у розділі «Сфера застосування» замінено «міжнародні стандарти» на «міждержавні стандарти», та подано «Національну примітку» щодо розуміння слів «технічні органи»;

— у додатку А подано «Національну примітку» щодо чинності міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому додатку;

— у додатку В подано «Національну примітку» щодо чинності міжнародного стандарту ISO 8124-1:2000;

— у «Бібліографії» подано «Національне пояснення» з перекладом назв нормативних документів із вказівками щодо їх чинності. Міжнародні документи, на які є посилання у стандарті та додатках А і В — є рекомендовані. В Україні вони не прийняті як національні, і чинні документи замість них відсутні.

Розробляючи продукцію для дітей, враховують також обов’язкові вимоги чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки та охорони навколишнього середовища.

0 ВСТУП

Нещасні випадки з дітьми вдома, під час ігор і в школі є причиною тілесних ушкоджень, які в багатьох випадках можуть призвести до постійної фізичної вади і недієздатності, а в окремих випадках — до смерті. Непередбачений контакт із небезпечними хімікатами може також заподіяти шкоду та поранити (ушкодити) дітей.

Щоб зменшити тілесні ушкодження, необхідно брати до уваги саму дитину (вік, стать, особистість, соціальне походження тощо), чинник і (або) продукцію, які можуть спричинити ушкодження, та пов’язані з довкіллям умови, за яких чинник і дитина контактують одне з одним, що може призвести до тілесного ушкодження.

Основне — це безпека дітей у контакті їх із продукцією, але в цьому разі не слід забувати про те, що з дітьми трапляються нещасні випадки і тілесні ушкодження різного виду, залежно від стадії їхнього розвитку, а також і від того, що, найважливіше, середовище самої домівки не проектують з самого початку відповідно до потреб дітей; проектувальники та будівельники повинні завжди пам’ятати, що будинки призначені для мешкання в них сімей і що в сім’ях є діти, потреби яких відмінні від потреб дорослих.

Якою мірою стандарти можуть зменшити тілесні ушкодження дітей?

Найважливіша роль стандартизації у сфері безпеки полягає в тому, щоб можна було вжити будь-яких запобіжних заходів на стадії проектування продукції. Стандарти допомагають виробникові проекту вати та виготовляти продукцію, оптовій фірмі — вибирати, споживачеві — приймати рішення щодо купівлі продукції, а також використовування, експлуатування та обслуговування придбаної продукції. Чи можуть самі стандарти впоратися з усіма аспектами проблеми безпеки, передусім наголошуючи на безпеці дітей, чи потрібно вживати інших заходів, які, зокрема, пропонувалися б у формі законів та технічних регламентів?

Хоча стандарти складають життєво важливу частину безпеки, вони не можуть цілком і повністю відповідати за неї, а тому поряд із стандартизацією необхідно розглядати додаткові заходи. Проте, якщо стандарти, що стосуються продукції, розробляють з урахуванням інтересів дітей, то вони, без сумніву, сприятимуть зменшенню ушкоджуваності дітей. Отже, безпеку дітей завжди треба брати до  уваги, розробляючи стандарт на продукцію, призначену для дітей, або на таку, якою цілком ймовірно вони будуть користуватися, або з якою вони, можливо, будуть контактувати, і тому представників споживачів за можливості треба залучати до відповідних комітетів стандартизації.

01 ВАЖЛИВІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ

Очевидно, що «вбудована» безпека, яка не потребує далі ніякої дії людини, є найефективнішим засобом запобігання нещасним випадкам і тілесним ушкодженням, пов’язаним із продукцією. Її найкраще можна «вбудувати» на стадіях розроблення, а саме: конструювання та виробництва продукції, так щоб не було жодної потреби у діях або запобіжному пристрої потім, коли вже продукцію будуть використовувати. Роль стандартів, що запроваджують ергономічні принципи і забезпечують зорієнтований на споживача підхід, є тут очевидна. Якщо виникне потреба в захисному пристрої якогось виду, то він за можливості має бути такий, щоб працював автоматично без втручання людини.

Черговий за ефективністю є запобіжний захід або захисний пристрій, який вимагає від людини лише однієї дії, а найменш ефективним з усіх заходів є той, коли про безпеку слід пам’ятати кожного разу, копи цю продукцію використовують. Добре відомий приклад, пов’язаний із ошпарюванням гарячою водою вдома: безпеку забезпечує термостат, установлений на безпечну температуру на заводі до того, як систему було змонтовано. Черговою за ефективністю є вимога до домовласника переобладнати термостат або змішувальний клапан на нижчу температуру, найменш ефективною є інструкція завжди наливати холодну воду у ванну перш ніж додати гарячої води.

02 РОЛЬ НАВЧАННЯ

Певна кількість, якщо не більшість, тілесних ушкоджень, виникає через природне бажання маленьких дітей вивчати своє середовище та через повне неусвідомлення небезпеки, яка може виникнути внаслідок їхньої допитливості. Навіть найпильніший догляд за дітьми під час гри не завжди може запобігти випадковому нещастю. В міру того як дитина росте, вона починає усвідомлювати в загальному, що таке ризик і небезпека: це є форма пізнання в процесі нормального розвитку. Інші форми пізнання та навчання також відіграють свою роль у запобіганні нещасним випадкам і тілесним ушкодженням, особливо це стосується дітей.

Кінцевою метою навчання, зорієнтованого на безпеку, є зміна поведінки людини, і це може бути тривалою проблемою. Як зазначено раніше, навчання є більш ефективне, якщо треба переконати людей здійснити єдиний захід щодо безпеки і менш ефективне, коли йдеться про переконування людей виконувати багаторазову дію. Обмеженість освітніх методів запобігання нещасним випадкам (тілесним ушкодженням) треба усвідомлювати, однак вплив навчання може стати помітним у перспективі.

З контексту цього стандарту ясно, що «навчання» повинно охоплювати знання про користь та застосування стандартів, але правильно також і те, що навчання збільшує знання про види небезпеки і ризику і — на це слід сподіватися — буде мати своїм наслідком зміни у поведінці окремих людей і в громадській думці, для якої ставатимуть бажаними і прийнятними запровадження стандартів і змін стосовно довкілля.

Роль навчання змінюється залежно від віку та розвитку дитини. Маленька дитина (немовля) чи дитина, що починає ходити, не може бути «навчена» у загальновживаному розумінні цього слова, та й молодші школярі, хоча вони і здатні навчатися, але все ще непередбачні та ненадійні у своїй поведінці. Отже, їх усіх повинні захищати від небезпеки їхні батьки або інші дорослі люди, які самі можуть потребу вати навчання й допомоги. їхнє середовище також повинно бути безпечним так, як цього можна досягти за допомогою запобіжних пристроїв і стандартів. Старші діти й підлітки більш здатні навчатися з питань безпеки, але не можуть застосовувати свої знання.

Важлива мета навчання, визначена людьми, відповідальними за формування громадської думки, полягає в убезпеченні довкілля, в якому ми живемо, а також у розробленні й запровадженні в життя законів і технічних регламентів, що стосуються безпеки. Це можуть бути засоби інформації, архітектори, планувальники, проектувальники, інженери і політики.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І СТАНДАРТИ
Загальні принципи

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И СТАНДАРТЫ
Общие принципы

CHILD SAFETY AND STANDARDS
General guidelines

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює основні принципи безпеки, якими мають керуватися технічні органи, що розробляють національні й міждержавні стандарти на продукцію, призначену спеціально для використовування дітьми; ці принципи необхідно також застосовувати для продукції, з якою діти, ймовірно, будуть контактувати.

Національна примітка

Під технічними органами мають на увазі всі технічні комітети стандартизації та суб’єкти господарювання, що діють в Україні, незалежно від форми власності, видів діяльності та відомчої підпорядкованості. Термін «продукція» вживають для позначання будь-якої частини «виробу», яку можна розглядати окремо і вивчати (досліджувати) окремо (наприклад, точно визначена кількість матеріалу, компонент, обладнання, вузол чи система). Він охоплює конструктивні вузли (компоненти), але не всю структуру загалом.

2 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Відповідно до мети цього стандарту використовують такі спеціальні терміни, що мають нижченаведені значення.

безпека (safety)
Концепція досягнення оптимального стану узгодженності чинників, за якого ризик тілесних ушкоджень зменшується до можливого на практиці мінімуму.

засіб захисту (safety equipment)
Засіб, призначений для запобігання тілесним ушкодженням через відмежування дитини від потенційної небезпеки або для зменшення ризику тілесних ушкоджень.

найімовірніше передбачне неправильне використання (дітьми) (reasonably expected misuse (by children))
Використання продукції способами, які на самому початку не встановив конструктор, виробник тощо, і яке легко передбачне, виходячи із поведінки дітей на різних стадіях їх розвитку.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online