ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекты безопасности. Рекомендации для их включения в стандарты (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ
Настанови щодо їх включення до стандартів
(ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 вересня 2002 р. № 516 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Одноколов; В. Тетера (науковий керівник), канд. фіз.-мат. наук; Я. Юзьків, канд. техн. наук

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вживання слів «безпека» та «безпечний»

5 Поняття безпеки

6 Досягнення допустимого ризику

7 Аспекти безпеки в стандартах

7.1 Типи стандартів із безпеки

7.2 Аналізування пропонованих нових стандартів

7.3 Підготовча робота

7.4 Проектування

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів).

Національною організацією, що супроводжує стандарт є УкрНДІССІ.

Цей стандарт розроблено вперше.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено по тексту слово «настанова» на «стандарт»;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», бібліографічні дані та першу сторінку — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

— до розділу «Сфера застосування» внесено «Національну примітку» щодо застосування слова «комітети»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» подано «Національне пояснення» щодо перекладу назв нормативних документів українською мовою та виділено в тексті рамкою.

Міжнародні документи, на які є посилання у тексті стандарту та «Бібліографії», окрім ISO/IEC Guide 50:1987, який прийнято як ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 «Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи (ISO/IEC Guide 50:1987, IDT)», в Україні не чинні. Чинні документи замість них відсутні. На стадії прийняття перебувають міжнародні стандарти: ISO 3864:1984, ISO 7000:1989, ISO 7001:1990, ISO Guide 64:1997.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ
Настанови щодо їх включення до стандартів

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендации для их включения в стандарты

SAFETY ASPECTS
Guidelines for their inclusion in standards

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює настанови щодо аспектів безпеки у стандартах. їх застосовують до будь-яких аспектів безпеки, що стосуються людей, майна або навколишнього середовища, чи комбінації одного або більше з цих чинників (тобто тільки люди, люди та майно, люди, майно та навколишнє середовище).

Цей стандарт визначає підходи, спрямовані на зменшення ризику, що виникає у разі використання продукції, процесів або послуг. Розглядається повний цикл життя продукції, процесу або послуги, зокрема, як їх використання за призначеністю, так і найімовірніше передбачне неправильне використання.

Національна примітка

Термін «комітети» для цього стандарту поширюється також на технічні комітети стандартизації України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижчезгадані нормативні документи містять положення, які, через посилання в цьому тексті, становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань подальші зміни або перегляди цих публікацій не застосовують. Однак, сторони угод, що базуються на цьому стандарті заохочуються вивчати можливість застосування наступних видань нормативних документів, вказаних нижче. Для недатованих посилань, слід застосовувати найостанніші видання нормативного документа. Члени ISO та ІЕС підтримують реєстри чинних в даний момент міжнародних стандартів.

ISO 3864:1984 Safety colors and safety signs

ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 7001:1990 Public information symbols

IEC 60417:1998 (all parts) Graphical symbols for use on equipment

ISO/IEC Guide 14:1977 Product information for consumers

ISO/IEC Guide 37:1995 Instructions for use of products of consumer interest

ISO Guide 41:1984 Standards for packaging — Consumer requirements

ISO/IEC Guide 50:1987 Child safety and standards — General guidelines

IEC Guide 104:1997 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3864:1984 Кольори безпеки та сигнали безпеки

ISO 7000:1989 Графічні символи для використання на обладнанні. Перелік та короткий опис

ISO 7001:1990 Символи громадської інформації

ІЕС 60417:1998 (усі частини) Графічні символи використовувані на обладнанні

ISO/IEC Настанова 14:1977 Інформація про продукцію для споживачів

ISO/IEC Настанова 37:1995 Інструкції для використання продукції широкого вжитку

ISO Настанова 41:1984 Стандарти на паковання. Вимоги споживачів

ISO/IEC Настанова 50:1987 Безпека дитини та стандарти. Загальні настанови

ІЕС Настанова 104:1997 Готування публікацій з безпеки та використання основних публікацій з безпеки та групових публікацій з безпеки

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online