ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторской документации. Указания по типовому построению технических условий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАСТАНОВА

СИСТЕМА
КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ
ТЕХНІЧНИХ УМОВ

ДСТУ-Н 4486:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО; Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Держспоживстандарту України (ДП «УкрНДНЦ»), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Держспоживстандарту України (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Ковальчук, В. Місячний, Н. Ромащук, Л. Шевчук, Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338

3 На заміну КНД 50-009-93

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Загальні вимоги до вкладу розділів технічних умов

Додаток А Приклад побудови ТУ на продукцію виробничо-технічної призначеності (у загальному вигляді)

Додаток Б Бібліографія

НАСТАНОВА

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
УКАЗАНИЯ ПО ТИПОВОМУ ПОСТРОЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

SYSTEM FOR DESIGN DOCUMENTATION
GUIDES FOR TYPICAL LAY-OUT OF SPECIFICATIONS

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця настанова надає методичні вказівки щодо типової побудови, викладання та оформлювання технічних умов (далі - ТУ), які є складниками конструкторської документації з урахуванням вимог чинних нормативних документів та нормативно-правових актів.

Настанова доповнює і уточнює правила ДСТУ 1.3 та ГОСТ 2.114.

Положення цієї настанови можуть використовувати суб'єкти господарювання, що діють на території України, незалежно від форм власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи

ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанова щодо їх включення до стандартів

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи (ЄСКД. Основні написи)

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ЄСКД. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения (Гарантії виробника. Встановлення та обчислення гарантійних строків в стандартах і технічних умовах. Загальні положення)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online