ДСТУ 8541:2015 Прокат стальной повышенной прочности. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ СТАЛЕВИЙ  ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
Технічні умови

ДСТУ 8541:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

РОЗРОБНИКИ: Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. № 197 з 2016–07–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19281–89 (ИСО 4950-2–81, ИСО 4950-3–81, ИСО 4951–79, ИСО 4995–78, ИСО 4996–78, ИСО 5952–83))

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри й розміри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Маркування

7 Пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

Додаток А Схема умовних познак

Додаток Б Базовий хімічний склад сталі

Додаток В Марки сталі для сортового, штабового та фасонного прокату

Додаток Г Марки ст алі для листового, широкоштабового універсального прокату  та гнутих профілів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ СТАЛЕВИЙ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
Технічні умови

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Технические условия

HigH strengtH rolled steel
specifications

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на прокат гарячекатаний товстолистовий, широкоштабовий універсальний, фасонний, сортовий та гнуті профілі (далі — прокат) підвищеної міцності, який застосовують у конструкціях зі зварними, клепаними чи болтовими з’єднаннями.

У частині норм хімічного складу стандарт поширюється на тонколистовий прокат, зливки, сляби, блюми, катані, ковані та безперервнолиті заготовки, поковки та штамповки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2251–93 (ГОСТ 8509–93) Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2252–93 (ГОСТ 8283–93) Кутики сталеві гнуті коритні рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2253–93 (ГОСТ 14635–93) Профілі сталеві гнуті спеціальні для вагонобудування. Сортамент

ДСТУ 2254–93 (ГОСТ 19771–93) Кутики сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2255–93 (ГОСТ 19772–93) Кутики сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент

ДСТУ 3058–95 (ГОСТ 7566–94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3436–96 (ГОСТ 8240–97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент

ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535–2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови

ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (en 10060:2003, neQ)

ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент (en 10059:2003, neQ)

ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103–2006) Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент (en 10058:2003, neQ)

ДСТУ 7549:2014 Швелери сталеві гарячекатані з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент

ДСТУ 7642:2014 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту

ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки

ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору

ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію

ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю

ДСТУ 7755:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку

ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому

ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді

ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану

ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент

ДСТУ iso 7438:2005 Матеріали металеві. Випробовування на згин (iso 7438:1985, idt)

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю (ГОСТ 12344–2003, idt)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки (ГОСТ 12345–2001 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89), idt)

ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629–82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (ГОСТ 12348–78 (ИСО 629–82), idt)

ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (iso 4942:1988, iso 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ванадію (ГОСТ 12351–2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989), idt)

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення миш’яку (ГОСТ 12358–2002, idt)

ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію (ГОСТ 12361–2002, idt)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежна та вибухова безпека електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 82–70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний широкоштабовий універсальний. Сортамент)

ГОСТ 1497–84 (ИСО 6892–84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтяг)

ГОСТ 7268–82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб (Сталь. Метод визначення схильності до механічного старіння за випробування на ударний згин)

ГОСТ 7511–73 Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия (Профілі сталеві для віконних і ліхтарних переплетень та віконних панелей промислових будинків. Технічні умови)

ГОСТ 7565–81 (ИСО 377.2–89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8239–89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент (Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент)

ГОСТ 8278–83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент (Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент)

ГОСТ 8281–80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент (Швелери сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент)

ГОСТ 8282–83 Швеллеры стальные гнутые С-образные равнополочные. Сортамент (Швелери сталеві гнуті С-подібні рівнополичні. Сортамент)

ГОСТ 8510–86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент (Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні. Сортамент)

ГОСТ 9234–74 Профили стальные гнутые листовые с трапециевидным гофром. Сортамент (Профілі сталеві гнуті листові з трапецієподібним гофром. Сортамент)

ГОСТ 9454–78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробування на ударний згин за знижених, кімнатної та підвищених температур)

ГОСТ 10551–75 Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент (Профілі сталеві гнуті гофровані. Сортамент)

ГОСТ 11474–76 Профили стальные гнутые. Технические условия (Профілі сталеві гнуті. Технічні умови)

ГОСТ 12346–78 (ИСО 439–82, ИСО 4829-1–86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію)

ГОСТ 12347–77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору)

ГОСТ 12350–78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення хрому)

ГОСТ 12352–81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю)

ГОСТ 12355–78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення міді)

ГОСТ 12356–81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення титану)

ГОСТ 12357–84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення алюмінію)

ГОСТ 12359–99 (ИСО 4945–77) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення азоту)

ГОСТ 12364–84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення церію)

ГОСТ 13229–78 Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент (Профілі сталеві гнуті зетові. Сортамент)

ГОСТ 14637–89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови)

ГОСТ 18895–97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу)

ГОСТ 19425–74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент (Балки двотаврові та швелери сталеві спеціальні. Сортамент)

ГОСТ 22727–88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля (Прокат листовий. Методи ультразвукового контролювання)

ГОСТ 25577–83 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия (Профілі сталеві гнуті замкнені зварні квадратні та прямокутні. Технічні умови)

ГОСТ 26020–83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент (Двутаври сталеві гарячекатані з паралельними гранями полиць. Сортамент)

ГОСТ 28473–90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа (Чавун, сталь, феросплави, марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування)

ДБН В.1.4-1.01–97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДСП 3.3.1.038–99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

СП 1042–73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online