ДСТУ В 15.008:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В 15.008:2023

Система керування життєвим циклом
озброєння та військової техніки

КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ
Основні положення

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 квітня 2023 року № 75 з 2023–11–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Організування керування ризиками

7 Керування ризиками на стадіях життєвого циклу

8 Процес керування ризиками

8.5 Ідентифікування ризиків

8.6 Аналізування ризиків

8.7 Планування заходів реагування на ризики

8.8 Моніторинг і контролювання ризиків

8.9 Планування керування ризиками

Додаток А (довідковий) Типова форма плану керування ризиками

Додаток Б (довідковий) Вимоги до реєстру ризиків

Додаток В (довідковий) Додаткові методи, прийоми та інструменти щодо керування ризиками

Додаток Г (довідковий) Керування ризиками під час укладання контрактів (договорів)

Додаток Д (довідковий) Особливості керування ризиками в НАТО

Додаток Е (довідковий) Бібліографія

ДСТУ В 15.008:2023

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ
Основні положення

LIFE CYCLE MANAGEMENT SYSTEM OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT

RISK MANAGEMENT
Main provisions

Чинний від 2023–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо керування ризиками (далі — КР) упродовж життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ В 15.001:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.002:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення

ДСТУ В 15.003:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.004:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.006:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування конфігурацією. Основні положення

ДСТУ В 15.007:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.009:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення

ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем

ДСТУ ISO/IEC 16085:2016 (ISO/IEC 16085:2006, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками

ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31000:2009, IDT) Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи