ДСТУ В 15.203:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їх складників. Основні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В 15.203:2023

Система керування життєвим циклом
озброєння та військової техніки

ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ
РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ ВИРОБІВ ТА ЇХ СКЛАДНИКІВ
Основні положення

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 квітня 2023 р. № 74 з 2023–11–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ В-П 15.203:2017

ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Процесно-орієнтований підхід під час виконання дослідно-конструкторських робіт

5.2 Групи дослідно-конструкторських робіт та підстави для їх виконання

5.3 Основні суб’єкти дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи)

5.4 Вимоги до виконання дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи)

5.5 Вимоги до реалізації завершеної дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи)

5.6 Виконання дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи), що здійснюють суб’єкти господарювання за власні обігові кошти

5.7 Виконання дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи) в межах військово-технічного співробітництва з іноземними державами

5.8 Виконання дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи) з модернізації виробів, за якими не здійснюють авторського нагляду

6 Правила виконання дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи)

6.1 Етапи дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи)

6.2 Етап розроблення ескізного проєкту

6.3 Етап розроблення технічного проєкту

6.4 Етап розроблення робочої конструкторської документації для виготовлення дослідного зразка виробу (складника виробу)

6.5 Етап виготовлення дослідного зразка виробу (складника виробу) та проведення попередніх випробувань

6.6 Етап проведення державних випробувань дослідного зразка виробу (міжвідомчих випробувань дослідного зразка складника виробу)

6.7 Етап коригування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка виробу (складника виробу) за результатами державних (міжвідомчих) випробувань

6.8 Вимоги до розроблення робочої конструкторської документації на створення виробу (складника виробу) в особливий період

Додаток А (обов’язковий) Перелік основних документів, які розробляють під час організації та виконання дослідно-конструкторської роботи (складової частини дослідно-конструкторської роботи) зі створення виробів та їхніх складників

Додаток Б (довідковий) Зміст ескізного проєкту

Додаток В (довідковий) Зміст технічого проєкту

Додаток Г (довідковий) Типові форми документів, які розробляють під час виконання дослідно-конструкторських робіт (складової частини дослідно-конструкторської роботи)

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

ДСТУ В 15.203:2023

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ
ЗІ СТВОРЕННЯ ВИРОБІВ ТА ЇХ СКЛАДНИКІВ
Основні положення

LIFE CYCLE MANAGEMENT SYSTEM
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT

EXECUTION OF RESERCH AND DEVELOPMENTAL WORK
ON CREATION OF ITEMS AND ITS COMPONENTS
Main provisions

Чинний від 2023–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо виконання дослідно-конструкторської роботи (далі - ДКР), складової частини ДКР (далі - СЧДКР) зі створення (модернізації) виробів озброєння та військової техніки (далі - ОВТ) та їх складників.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення, а також виробів спеціальної техніки [1].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3021–95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3574–97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення

ДСТУ 3575–97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.002:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення

ДСТУ В 15.003:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.004:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.005:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.006:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування конфігурацією. Основні положення

ДСТУ В 15.007:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.008:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення

ДСТУ В 15.009:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення

ДСТУ В 15.011:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Науково-технічні експертизи, аналізи та аудити. Основні положення

ДСТУ В 15.110:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документація звітна науково-технічна на науково-дослідну роботу, аванпроєкт та дослідно-конструкторську роботу. Основні положення

ДСТУ В 15.111:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В 15.201:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.206:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програма забезпечення надійності. Основні положення

ДСТУ В 15.209:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин і матеріалів, що дозволені до застосування в озброєнні та військовій техніці. Основні положення

ДСТУ В 15.210:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація

ДСТУ В 15.211:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення

ДСТУ В 15.213:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення

ДСТУ В15.301:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В 15.307:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування та приймання серійних виробів озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.501:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В 15.502:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Використання (експлуатування) озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.803:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування старінням та вилучення озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи