ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В 15.902:2023

Система керування життєвим циклом
озброєння та військової техніки

КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Основні положення

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 квітня 2023 р. № 74 з 2023-11-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.902-68, ГОСТ 2.903-82, ГОСТ В 2.905-73)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Дерево документів, структура та вимоги

7 Кодифікування

8 Погодження розроблення документів

9 Перевіряння, погодження, підписання та затвердження документів

10 Реєстрація документів і змін до них

11 Особливості перевіряння, погодження та затвердження конструкторської документації

11.11 Конструкторська документація ескізного й технічного проєкту (проєктна конструкторська документація)

11.12 Робоча конструкторська документація дослідного виробництва

11.13 Робоча конструкторська документація промислового (серійного) виробництва

11.14 Робоча конструкторська документація одиничного виробництва

12 Особливості перевіряння, погодження та затвердження експлуатаційних документів

13 Особливості перевіряння, погодження та затвердження ремонтних документів

14 Присвоєння індексів виробам озброєння та військової техніки

15 Коригування затвердженої документації на виріб озброєння та військової техніки

16 Виконання конструкторської документації на особливий період

Додаток А (довідковий) Форма плану документування

Додаток Б (довідковий) Типова форма спільного рішення

Додаток В (довідковий) Основні документи програми (проєкту), які підлягають розробленню та погодженню

Додаток Г (обов’язковий) Правила постачання документації

Додаток Д (обов’язковий) Вимоги до спільних рішень щодо конструкторської документації

Додаток Е (обов’язковий) Форма акта передавання конструкторської документації

Додаток Ж (обов’язковий) Форма опису правдників конструкторської документації, які передають

Додаток И (обов’язковий) Форма опису правдників конструкторської документації, які не передають

Додаток К (обов’язковий) Форма опису правдників повідомлень про зміни, які передають

Додаток Л (обов’язковий) Форма опису обліку абонентів і застосовності документації

Додаток М (обов’язковий) Форма акта контролювання правдників конструкторської документації

Додаток Н (обов’язковий) Форми конструкторських документів на особливий період

Додаток П (довідковий) Бібліографія

ДСТУ В 15.902:2023

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
Основні положення

LIFE CYCLE MANAGEMENT SYSTEM OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
DOCUMENTS MANAGEMENT
Main provisions

Чинний від 2023-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо керування документацією, що її розроблюють у межах програми (проєкту) зі створення виробів озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт застосовний також до документації, що її розроблюють для іншої продукції військового призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 33.105-2020 Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 4400:2005 В

ДСТУ 4163-2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів

ДСТУ В 15.002:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення

ДСТУ В 15.003:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.004:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.005:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.006:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування конфігурацією. Основні положення

ДСТУ В 15.007:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.008:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення

ДСТУ В 15.009:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення

ДСТУ В 15.010:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування надійністю на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.011:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Наукові і науково-технічні експертизи, аналізи та аудити. Основні положення

ДСТУ В 15.101:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи

ДСТУ В 15.102:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання аванпроєкту (складової частини аванпроєкту). Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.110:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документація звітна науково-технічна на науково-дослідну роботу, аванпроєкт та дослідно-конструкторську роботу. Основні положення

ДСТУ В 15.111:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В 15.201:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.203:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їх складників. Основні положення

ДСТУ В 15.206:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програма забезпечення надійності. Основні положення

ДСТУ В 15.209:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин і матеріалів, що дозволені до застосування в озброєнні та військовій техніці. Основні положення

ДСТУ В 15.210:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація

ДСТУ В 15.211:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення

ДСТУ В 15.213:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення

ДСТУ В 15.301:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В 15.501:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В 15.502:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Використання (експлуатування) озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.601:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Ремонтні документи. Правила розроблення


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи