Наказ від 06.06.2024 № 195 Про відновлення дії національних стандартів

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

від 06 червня 2024 року № 195

Про відновлення дії національних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та протоколу Технічного комітету стандартизації 147 «Якість питної води» від 16.04.2024 № 1

НАКАЗУЮ:

1. Відновити дію національних стандартів з 07 червня 2024 року по 01 травня 2025 року:

1

ДСТУ ISO 5667-1:2003

Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм відбирання проб (ISO 5667-1:1980, IDT)

2

ДСТУ ISO 5667-3-2001

Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)

3

ДСТУ ISO 5667-6:2009

Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок і струмків (ISO 5667-6:2005, IDT)

4

ДСТУ ISO 5667-14:2005

Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та обробляння проб природних вод (ISO 5667-14:1998, IDT)

5

ДСТУ ISO 5814:2003

Якість води. Визначання розчиненого кисню. Електрохімічний метод із застосуванням зонду (ISO 5814:1990, IDT)

6

ДСТУ ISO 5815-1:2009

Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини (ISO 5815-1:2003, IDT)

7

ДСТУ ISO 7393-2:2004

Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору.Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну для поточного контролю (ISO 7393-2:1985, IDT)

8

ДСТУ ISO 7887:2003

Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDT)

9

ДСТУ ISO 8467:2021 (ISO 8467:1993, IDT)

Якість води. Визначення перманганатної окиснюваності

10

ДСТУ ISO 9377-2:2015

Якість води. Визначення нафтопродуктів у воді. Частина 2. Метод рідинної екстракції та газової хроматографії (ISO 9377-2:2000, IDT)

11

ДСТУ ISO 10304-1:2003

Якість води. Визначення розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для малозабруднених вод (ISO 10304-1:1992, IDT)

12

ДСТУ ISO 10304-4:2003

Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення (ISO 10304-4:1997, IDT)

13

ДСТУ ISO 10703-2001

Захист від радіації. Визначення об’ємної активності радіонуклідів методом гамма-спектрометрії з високою роздільною здатністю (ISO 10703:1997, IDT)

14

ДСТУ ISO 15061:2015

Якість води. Методика визначення масової концентрації бромат-іонів методом рідинної хромаграфії іонів (ISO 15061:2001, IDT)

15

ДСТУ ISO 17294-1:2015

Якість води. Застосування мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS). Частина 1. Загальні настанови (ISO 17294-1:2004, IDT)

16

ДСТУ ISO 17495:2018 (ISO 17495:2001, IDT)

Якість води. Визначення вмісту окремих нітрофенолів. Метод твердофазної екстракції та газової хроматографії з мас-спектрометричною реєстрацією

17

ДСТУ ISO 18412:2017 (ISO 18412:2005, IDT)

Якість води. Визначення хрому (VI). Фотометричний метод для слабкозабруднених вод

18

ДСТУ ISO 18857-2:2018 (ISO 18857-2:2009, IDT)

Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 2. Газовохроматографічно-мас-спектрометричне визначення алкілфенолів, їхніх етоксилатів та бісфенолу А в нефільтрованих пробах після твердофазної екстракції та утворення похідних

 

2.  Сектору із зв’язків зі ЗМІ, громадськістю та міжнародної діяльності забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».

3. Національному фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника генерального директора з наукової роботи Антона Щелкунова.

 

В. о. генерального директора

Наталія ОЛІЙНИК

БУДСТАНДАРТ Online