ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Посуд лабораторний скляний
ПОСУД МІРНИЙ
Методи використання та перевіряння місткості

(ISO 4787:1984, IDT)
ДСТУ ISO 4787:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») спільно з Технічним комітетом «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63) Держспоживстандарту України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Народницький, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4787:1984 Laboratory glassware — Volumetric glassware — Methods for use and testing of capacity (Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний скляний. Методи використання та перевіряння місткості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 8.234-77)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Метод вимірювання

4 Терміни та визначення понять

5 Апаратура та матеріали

6 Чинники, які впливають на точність лабораторного мірного посуду

7 Установлення меніска

8 Тривалість зливання

9 Перевіряння

10 Використання

Додаток А Рекомендований метод очищування мірного скляного посуду

Додаток В Розраховування об’єму

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4787:1984 Laboratory glassware — Volumetric glassware — Methods for use and testing of capacity (Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний скляний. Методи використання та перевіряння місткості).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 4787:1984;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— відповідно до вимог ДСТУ 3651.1-97 термін «коефіцієнт кубічного теплового розширення» замінено на «температурний коефіцієнт об'ємного розширення»;

— відповідно до вимог ДСТУ 3651.1-97 одиницю вимірювання густини «г/мл» замінено на «г/см3»;

— виправлено помилку оригіналу: в останньому реченні В.2.2 додано температурний коефіцієнт об'ємного розширення скла 25-10~е °С-1.

Міжнародний стандарт ISO 1042, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою (ISO 1042:1998, IDT). Інші міжнародні стандарти, на які є посилання в цьому стан­дарті, не прийнято в Україні як національні та чинних замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСУД ЛАБОРАТОРНИЙ СКЛЯНИЙ
ПОСУД МІРНИЙ
Методи використання та перевіряння місткості

ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ
ПОСУДА МЕРНАЯ
Методы использования и проверки вместимости

LABORATORY GLASSWARE
VOLUMETRIC GLASSWARE
Methods for use and testing of capacity

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено методи перевіряння скляного мірного посуду, які забезпечу­ють найвищу точність під час застосовування.

Міжнародні стандарти для окремих типів скляного мірного посуду мають розділи щодо визначення місткості, в яких достатньо детально описано методи визначення місткості Цей стандарт дає додаткову інформацію щодо такого визначення.

Посуд малої місткості охоплює посуд місткістю від 0,1 мл до 2000 мл До нього належать піпетки з однією позначкою, градуйовані вимірювальні піпетки, бюретки, вимірювальні колби, градуйовані вимірювальні циліндри Для посуду місткістю менше ніж 0,1 мл наведені в цьому стандарті процедури з визначення місткості не рекомендовано

Примітка 1. Перевіряння є процес, під час якого визначають відповідність окремого зразка вимогам стандарту та його похибку в одній або кількох точках

Примітка 2 Цей стандарт не подає детального опису пікнометрів згідно з ISO 3507, однак процедури для визначення місткості скляного посуду, наведені нижче, здебільшого можуть бути застосовані для калібрування пікнометрів

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 384 Laboratory glassware — Principles of design and construction of volumetric glassware

ISO 385/1 Laboratory glassware — Burettes — Part 1: General requirements

ISO 385/2 Laboratory glassware — Burettes — Part 2: Burettes for which no waiting time is specified

ISO 385/3 Laboratory glassware — Burettes — Part 3' Burettes for which a waiting time of 30 s is specified

ISO 648 Laboratory glassware — One-mark pipettes

ISO 835/1 Laboratory glassware — Graduated pipettes — Part 1' General requirements

ISO 835/2 Laboratory glassware — Graduated pipettes — Part 2: Pipettes for which no waiting time is specified

ISO 835/3 Laboratory glassware — Graduated pipettes — Part 3 Pipettes for which a waiting time of 15 s is specified

ISO 835/4 Laboratory glassware — Graduated pipettes — Part 4 Blow-out pipettes

ISO 1042 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks

ISO 3507 Pyknometers

ISO 4788 Laboratory glassware — Graduated measuring cylinders

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 384 Посуд лабораторний скляний Принципи проектування та конструювання мірно­го скляного посуду

ISO 385/1 Посуд лабораторний скляний Бюретки Частина 1 Загальні вимоги

ISO 385/2 Посуд лабораторний скляний Бюретки Частина 2 Бюретки без встановленої тривалості очікування

ISO 385/3 Посуд лабораторний скляний Бюретки Частина 3 Бюретки з тривалістю очіку­вання 30 с

ISO 648 Посуд лабораторний скляний Піпетки з однією позначкою

ISO 835/1 Посуд лабораторний скляний Піпетки градуйовані Частина 1 Загальні вимоги

ISO 835/2 Посуд лабораторний скляний Піпетки градуйовані Частина 2 Піпетки без вста­новленої тривалості очікування

ISO 835/3 Посуд лабораторний скляний Піпетки градуйовані Частина 3 Піпетки з трива­лістю очікування 15 с

ISO 835/4 Посуд лабораторний скляний Піпетки градуйовані Частина 4 Піпетки видувні

ISO 1042 Посуд лабораторний скляний Колби мірні з однією позначкою

ISO 3507 Пікнометри

ISO 4788 Посуд лабораторний скляний Градуйовані мірні циліндри

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online