ДСТУ 9155:2021 Метрологія. Віскозиметри умовної в`язкості. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 9155:2021

Метрологія
ВІСКОЗИМЕТРИ УМОВНОЇ В’ЯЗКОСТ
Методика повірки

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 листопада 2021 р. № 444 з 2022-09-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження І розповсюджувати
як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ». 2022

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Значення кінематичної в’язкості для віскозиметрів за модифікацією

Додаток Б (обов'язковий) Формули для визначення відносної похибки вимірювання часу витікання

Додаток В (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки засобів вимірювальної техніки — віскозиметрів умовної в'язкості, що перебувають в експлуатації за використання їх у харчовій промисловості.

Віскозиметри умовної в’язкості призначені для вимірювання умовної в'язкості прозорих і непрозорих рідин.

У цьому стандарті для повірки віскозиметрів умовної в’язкості залежно від їх типу застосовують метод прямих вимірювань часу витікання води, який відомо з довідкових даних чи се ртифі ковано то референтного матеріалу, для визначення часу витікання якого застосовують розрахункову залежність його кінематичної в’язкості та геометричних параметрів віскозиметра, що піддають повірці.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ ВІСКОЗИМЕТРИ УМОВНОЇ В’ЯЗКОСТІ
 Методика повірки

METROLOGY VISCOUSIMETERS OF RELATIVE VISCOSITY
Verification procedure

Чинний від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на віскозиметри умовної в’язкості (далі — віскозиметри) та встановлює методику їх повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки. а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки віскозиметрів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на віскозиметри та засоби повірки. зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал віскозиметрів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки віскозиметрів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Скло листове. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 2184:2018 (ГОСТ 2184-2013, IDT) Кислота сірчана технічна. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови (ГОСТ 29298-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ISO 386:2018 (ISO 386:1977, IDT) Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування, конструкція та використання

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ EN ISO 6414:2018 (EN ISO 6414:1994, IDT; ISO 6414:1982, IDT) Кресленики технічні для лабораторного скляного посуду

ДСТУ ISO 80000-4:2016 (ISO 80000-4:2006. IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Примітка 1. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації— каталогам національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який с посилання, замінено новим чи до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online