ДСТУ 9092:2021 Метрологія. Аналізатори якості води. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
АНАЛІЗАТОРИ ЯКОСТІ ВОДИ
Методика повірки

ДСТУ 9092:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 травня 2021 р. № 180 з 2021–12–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Методика приготування CRM для визначення ОВП

Додаток Б (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток В (обов’язковий) Значення масової концентрації кисню, розчиненого у воді в стані рівноваги з повітрям за атмосферного тиску 101,3 кПа

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — аналізаторів якості води, що перебувають в експлуатації.

Аналізатори якості води призначені для вимірювання у воді показників якості води: вмісту вільного хлору, загального хлору, значення рН, окислювально-відновного потенціалу, електролітичної провідності, температури, масової концентрації іонів елементів та масової концентрації кисню, розчиненого у воді. За результатами прямих вимірювань температури й електролітичної провідності виконують перерахунок солоності та загального солевмісту.

Кількість визначуваних аналізатором показників якості води залежить від кількості змінних вимірювальних перетворювачів, якими комплектують аналізатор. Кожний вимірювальний перетворювач — відповідний канал вимірювання аналізатора.

Під час розроблення стандарту застосовано ДСТУ ISO 7393-1.

У цьому стандарті для повірки аналізаторів якості води застосовують метод прямих вимірювань фізико-хімічних показників у СRM, титрометричний метод для вимірювання вільного й загального хлору та метод безпосереднього зрівняння під час перевіряння каналу вимірювання температури.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ АНАЛІЗАТОРИ ЯКОСТІ ВОДИ
Методика повірки

METROLOGY WATER QUALITY ANALYZERS
Verification procedure

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на аналізатори якості води (далі — аналізатори), призначені для визначення показників якості води, та встановлює методику їхньої повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал аналізаторів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки аналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод (ISO 5813:1983, IDT)

ДСТУ ISO 7393-1:2003 Якість води. Визначення незв’язаного хлору та загального хлору. Частина 1. Титрометричний метод із застосуванням N, N-діетил-1,4-фенілендіаміну 9 (ISO 7393-1:1985, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9: 2009/Amd1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ІSO Guіde 31:2000, ІDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online