ДСТУ Б В.2.7-20-95 Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-20-95

Держкоммістобудування України
1995

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2  ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

3  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 3 березня 1995 р. №42

4  ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 18108-80

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Типи. Основні параметри і розміри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Вказівки щодо експлуатації

10 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові
Технічні умови

Строительные материалы
Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове
Технические условия

Building materials
Polyvinilchloiride linoleum with heat sound-insulating backing
Specifications

Чинний від 1995-07-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт поширюється на полівінілхлоридний лінолеум на теплозвукоізолюючій підоснові (далі за текстом "лінолеум"), який виготовляється промазним, валково-каландровим та екструзійним способами.

1.2 Лінолеум складається із верхнього і нижнього шарів.

Верхній шар лінолеуму виготовляють із полівінілхлориду, наповнювачів, пластифікаторів, пігментів і різних добавок.

Верхній шар може виготовлятись з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою, яка має печатний рисунок.

Нижній шар лінолеуму є нетканим голкопробивним матеріалом, який служить як теплозвукоізолююча підоснова.

1.3 Лінолеум призначається для влаштування підлоги в приміщеннях житлових, громадських та промислових будівель при відсутності інтенсивного руху і дії абразивних матеріалів, жирів, масел і води, а також згідно з СНиП. 2.01.02 крім вестибюлів, сходових кліток та ліфтових холів.

1.4 Вимоги цього стандарту поділяються на обов'язкові і рекомендовані.

Рекомендовані вимоги викладені в 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.1, 4.1.3.1, 4.2.1.1, 4.2.3, 4.2.4.

Обов'язкові вимоги до якості лінолеуму, що забезпечують його нешкідливість для життя, здоров'я і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені у розділі 5.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-83 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.0 18-86 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая безопасность

ГОСТ 12.1.01 9-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей. Методы их определения

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.030-82 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля

ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты

ГОСТ 13939-84 Ленты технические комплектовочные. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 14841-80 Люксометры фотоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ 17308-85 Шпагат из лубяных волокон. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Методы определения звукоизолирующих свойств

ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения

ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки

ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхности от загрязнений

СанПиН 4946-89 Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

СН 3044-84 Санитарные нормы вибрации рабочих мест

СН 3223-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

СН 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

РСН 356-91 Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины

ПУЭ-86 Правила устройств электроустановок

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online