Наказ від 23.06.2004 № 135 Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ

              Н А К А З

            23.06.2004 N 135


       Про надання статусу базових організацій
    з науково-технічної діяльності у сферах будівництва,
       промисловості будівельних матеріалів,
          архітектури і містобудування

   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
           регіонального розвитку та будівництва
    N 233 >> ) від 08.10.2007 }

   Відповідно до  Положення  про  базову  організацію  з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування (далі -
Положення), затвердженого  наказом  Держбуду  України  від
20 листопада 2003 р. N 191 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 грудня 2003 р. за N 1123/8444, і на
підставі  рішень науково-технічної ради Держбуду України від
16.05.2003 N 44  від  12.06.2003  N  50
  та  від 12.03.2004 N 13 
Н А К А З У Ю:

   1. Надати статус Базової організації з науково-технічної
діяльності  та  затвердити  напрямами  діяльності і переліки
нормативних документів, заявлених до супроводу і  участі  у
супроводі Базовими організаціями згідно з додатками:
   - ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний
інститут по цивільному будівництву" (КиївЗНДIЕП);
   - Державному  науково-дослідному  інституту  будівельних
конструкцій (НДIБК);
   - Науково-дослідному  інституту  будівельного  виробництва
(НДIБВ);
   - Українському       науково-дослідному       та
проектно-конструкторському  інституту будівельних матеріалів і
виробів (НДIБМВ);
   - ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут
сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" (ВАТ "УПСК");
   - ВАТ "Iнститут транспорту нафти" (ВАТ "IТН");
   - ВАТ  "Проектний  та  науково-дослідний  інститут  по
газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і
селищ  України"  (ВАТ  "УкрНДIінжпроект")  Держжитлокомунгоспу
України;
   - Українському державному науково-дослідному і виробничому
інституту  інженерно-технічних  і  екологічних  вишукувань
(УкрНДIIНТВ) Держбуду України;
   - Колективному підприємству проектному та науково-дослідному
інституту "Харківський ПромбудНДIпроект" Держбуду України";
   - Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному
інституту "НДIпроектреконструкція";
   - ВАТ "Український інститут по проектуванню засобів та споруд
зв'язку "Дніпрозв'язок";
   - ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ЕЛЕТЕР";
   - ТОВ "Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний
інститут річкового транспорту "Річтранспроект".

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.

 Голова Комітету                      В.Череп

{ Додатки 1-3, 5-13 не наводяться }
{ Додатки 1, 2, 3, 5 змінюються Наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва N 233 від 08.10.2007 }

                   Додаток N 4
                   до наказу Держбуду України
                   23.06.2004 N 135


            НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI
        базової організації Держбуду України
         Українського науково-дослідного
       та проектно-конструкторського інституту
      будівельних матеріалів та виробів "НДIБМВ"


Напрями (об'єкти) діяльності Позначення за діючими класифіка- торами, кодифіка- торами тощо Позначення та назви нормативних документів, супровід яких здійснює базова організація (- бере участь у супроводі)
1 2 3
Будівельні матеріали та вироби
Камінь будівель- ний 14.11 ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
РСТ УССР 5020-90 Сырье из горных пород для производства штапельных волокон
ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытания
ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дроблення изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия
Вапняк, гіпс та крейда 14.12 ДСТУ Б А.1.1-20-94 Крейда природна. Мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-44-94 Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-2-93 Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменю. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-3-93 Камінь гіпсовий штучний з фосфогіпсу. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови
Сланець глинистий 14.13 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови
Пісок та гравій 14.21 ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок карбонатний із вапняків-черепашників. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, робіт. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-30-95 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, робіт. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Щебінь і пісок перлітові для виробництва спучєного пеоліту. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань
ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу
ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів конструкцій та робіт. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
ГОСТ 6139-91 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия
ГОСТ 7392-85 Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 24100-80 Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний
Глини та каоліни 14.22 ДСТУ Б А.1.1-31-94 Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння
ДСТУ Б В.2.7-60-97 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація
ГОСТ 7032-75 Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики
ГОСТ 9169-75 Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация
ГОСТ 15045-78 Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия
Вермику- літ, перлітта хлорити 14.50.23.700 ДСТУ Б А.1.1-19-94 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення
ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный
Шлаки, зола та ін. 14.50.23.800 ДСТУ Б А.1.1-26-94 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-22-95 В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови
ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов.
ГОСТ 18866-81 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия
ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
Папір та картон - основа для покрівель- ного картону 21.12.30.400 ГОСТ 3135-82 Картон кровельный. Технические условия
Папір та картон гудронізо- вані, бітумовані чи асфальто- вані 21.12.56.100 ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия
Фарби на основі поліакри- латів чи вінілових полімерів, розчинені у воді 24.30.11.500 ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные
Мастики 24.30.22 ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеюючі. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М, ТЕГЕРОН, Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетверді. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови
ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия
ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия
ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования
Добавки, приготов- лені до цементів, будівель- них розчинів і бетонів 24.66.47.500 ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-65-97 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності
ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94) Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань
ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация
Iнші пластини, листи, плівки, фольга та стрічки з полімерів вінілхло- риду жорсткі, непласти- фіковані 25.21.30.400 ГОСТ 19111-77 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия
ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый декоративний. Технические условия
ГОСТ 24944-81 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия
Iнші пластини, листи, плівки, фольга та стрічки з пористих пластмас 25.21.41 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови
ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия
Покриття для підлоги, стін чи стелі з пластмас у рулонах або плитках 25.23.11 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення
ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия
ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия
ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия
Рублені нитки та штапельне волокно із скловоло- кон 26.14.11 РСТ УССР 1972-86 Волокна скляні штапельні з гірських порід. Технічні умови
Iнші вироби із штапельно- го скловоло- кна 26.14.11.700 ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95) Вироби теплоізоляційні з скляного штапельного волокна. Технічні умови
РСТ УССР 1951-84 Картони тепло-, звукоізоляційні на основі скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови
РСТ УССР 1970-86 Полотна з мікро-, ультра-, супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови
{ Рядок виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 233 від 08.10.2007 }
Черепиця та плитка керамічна 26.30 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ( ГОСТ 6767-2001) Плитки керамічні для підлог. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) Плитки керамічні. Методи випробувань
ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия
ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
ГОСТ 18623-82 Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия
Цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини 26.40 ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-17-94 Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2-5-8-96 (ГОСТ 15167-93) Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-5-93 Кахлі пічні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри
ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94) Бачки змивні та арматура до них. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-61-97 Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови
{ Рядок виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 233 від 08.10.2007 }
ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия
ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб. Технические условия
ГОСТ 18623-82 Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия
Цемент, вапно та гіпс будівель- ний 26.5 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромелений. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-4-93 В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-24-95 В'яжуче шлаколужне. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб
ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загально- будівельного призначення. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-66-98 Цементи. Номенклатура показників якості
ДСТУ Б В.2.7-82-99 В'яжучі гіпсові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Цементи сульфатостійкі. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) Цементи тампонажні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96) Цементи тампонажні типів 1-G та 1-H. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96) Портландцементи тампонажні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-91-99 В'яжучі мінеральні. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови
ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положення
ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола
ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения обьема
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения
ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения
ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия
ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия
ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющиися
ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия
ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация
{ Рядок виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 233 від 08.10.2007 }
РСТ УССР 1599-79 Гіпс спеціальний. Технічні умови
Вироби з бетону, гіпсу та цементу 26.6 ДСТУ Б А.1.1-13-94 Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-33-94 Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-7-94 Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-36-95 Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи азбоцементні плоскі. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-53-96В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) Листи азбоцементні хвилясті. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. Правила приймання
ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій
ДСТУ Б В.2.7-80-98 Цегла і камені силікатні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Листи гіпсокартонні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Суміші бетонні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Суміші бетонні. Методи випробувань
ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия
ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические условия
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовне. Методы испытаний
ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольним образцам
ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности
ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности
ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения
ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости
ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водопроницаемости
ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости
ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия
ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия
ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия
ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия
ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия
ГОСТ 24748-81 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 24986-81 Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия
ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия
ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава
Вироби з каменю 26.70.1 ДСТУ Б А.1.1-32-94 Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-16-95 Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості
ДСТУ Б В.2.7-37-95 Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови
ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия
ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия
ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покритий. Технические условия
ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия
Вироби бітуміноз- ні 26.82.13 ДСТУ Б А.1.1-15-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Матеріали покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия
ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия
ГОСТ 10140-80 Плиты теппоизоляционные из минеральной вати на битумном связующем. Технические условия
ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия
ГОСТ 10923-82 Руберойд. Технические условия
ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия
ГОСТ 16136-80 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздеиствием искусственных климатических факторов
ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия
Шлаковата, вовна, вовна мінеральна силікатна та аналогічні мінеральні вати (включно суміші) в блоках, листах чи рулонах 26.82.16 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови
РСТ УССР 1977-87 Мати звукопоглинальні базальтові марки БЗМ. Технічні умови
РСТ УССР 1981-87 Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови
РСТ УССР 5015-84 Мати прошивні теплозвукоізоляційні на основі скляного штапельного волокна з гірських порід
ГОСТ 10140-80 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия
ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 23208-83 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия
ГОСТ 23307-78 Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия
ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки
Вермикуліт відшарова- ний, глини спучені, інші спучені мінеральні продукти (включно суміші) 26.82.16.200 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення
ДСТУ Б В 2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови
ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
Суміші та вироби з тепло- чи звукоізо- ляційних матеріалів н.в.і.у. 26.82.16.300 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови
Лінолеум 36.63.40 ДСТУ Б А.1.1-18-94 Лінолеум. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-21-95 Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97) Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань
ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия
ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия
ГОСТ 16914-71 Линолеум резиновый многослойный - релин
ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация
ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
Нормативні документи, не віднесені до угрупувань за діючими класифіка- торами ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни і визначення
ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-27-94 Дефекти будівельних виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-34-94 Вироби санітарні керамічні. Терміни і визначення
ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини і будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни і визначення
ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни і визначення
ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення
ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд
СНиП II-12-77 Защита от шума

Позначення нормативного документа Назва нормативного документа Супровід/ участь у супроводі Примітка
ДСТУ 1072-91 Засоби для побілки "Васильок" та "Зеленка". Технічні умови Супровід
ДСТУ Б В.2.7-124- 2004 Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови Участь у супроводі На заміну ГОСТ 25328-82
ДСТУ Б А.1.1-52-94 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення Участь у супроводі
ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия Супровід
ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения Супровід
ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия Супровід
ГОСТ 5724-75 Линкруст Супровід
ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия Супровід
ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия Супровід
ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия Участь у супроводі
ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318- 88) Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний Супровід
ГОСТ 17584-72 Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб Супровід
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности Участь у супроводі
ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта Участь у супроводі
ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия Супровід
ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.204-79 СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.210-79 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.219-81 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.220-82 СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.225-83 СПКП. Строительство. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.229-83 СПКП. Строительство. Пластики бумажно- слоистые декоративные. Номенклатура показателей Супровід
ГОСТ 4.230-83 СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей Супровід
РСН 348-88 / Госстрой УССР Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях Супровід

БУДСТАНДАРТ Online