СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 Навчання/перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Навчання/перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань
охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації
Положення

 Київ
2005

ПЕРЕДМОВА

 

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРIФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством ДонОРГРЕС В.В.

3 РОЗРОБНИКИ

Новіков, А.У. Цимбалюк

4 УЗГОДЖЕНО

Першим заступником Міністра палива та енергетики, Ю. В. Продай

Заступником Міністра палива та енергетики, С. М. Тітенко

Заступником Міністра палива та енергетики України, М. О. Штейнберг

Директором Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго, Ю. І. Улітіч

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 377 від 10 серпня 2005, І. В. Плачков

6 ВВЕДЕНО

Вперше

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2010 р.

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Професійне навчання кадрів на виробництві

7 Навчання працівників перед допуском до самостійної роботи

8 Інструктажі

9 Протиаварійні та протипожежні тренування

10 Тренажерна підготовка

11 Періодичне навчання працівників в спеціалізованих навчальних закладах

12 Щорічне навчання працівників на виробництві

13 Цільове (тематичне) навчання працівників

14 Перевірка знань

Додаток 1. Перелік видів обов'язкового навчання працівників, періодичність і місце його проведення

Додаток 2. Типовий тематичний план і примірна програма навчання посадових осіб і фахівців з питань охорони праці

Додаток 3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Додаток 4. Перелік робіт з підвищеною пожежною небезпекою

Додаток 5. Програма проведення спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму

Додаток 6. Посвідчення про проходження спеціального навчання

Додаток 7. Перелік спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці

Додаток 8. Свідоцтво про проходження навчання

Додаток 9. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від проведення повторних інструктажів з охорони праці та технічної експлуатації

Додаток 10. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників

Додаток 11. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 12. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників

Додаток 13. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації

Додаток 14. Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації

Додаток 15. Посвідчення про перевірку знань

Додаток 16. Перелік скорочень основних назв нормативних документів для записів у протоколах і посвідченнях про перевірку знань працівників 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Положення

Чинний з десятого жовтня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Нормативний  документ  «Навчання  і  перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення» (далі - Положення) встановлює види і порядок проведення навчання і перевірки знань працівників на підприємствах, в установах і організаціях електроенергетичної галузі та атомно-промислового комплексу (далі - підприємства електроенергетики), що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України.

1.2. На підприємствах електроенергетики на основі цього Положення розробляються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання і перевірку знань працівників.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи: - НПАОП 0.00-4.36-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,  затверджене  наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005  №  15.   зареєстроване у  Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

- ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

-  НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

- НАПБ 02.023-2004 «Спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах енергетичної галузі України. Положення», затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 22.09.2004 № 578.

- НАПБ 05.005-99 (ГКД 34.03.304-99) Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України, затверджена наказом Міністерства енергетики України від 15.10.99 № 290.

- ГКД 34.12.201-97 «Протиаварійні тренування персоналу електричних станцій та мереж Міненерго України. Правила проведення», затверджені Міністерством енергетики України 1997 р.

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296.

- ГКД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75, зареєстроване   в   Міністерстві   юстиції   України   05.04.2004   за №418/9017.

- Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергогалузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343.

- Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.04. 2001 за № 315/5506.

-  Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений   наказом   Міністерства   охорони   здоров'я України та Державного комітету України із нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

—  Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України із нагляду за охороною праці 26.01.05 №15, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512.

—  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 62), затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19-Т, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики.

3 ТЕРМІНИ 

Дублювання - самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника.

Кваліфікація — ступінь і вид професійної підготовленості працівника, наявність у нього знань, вміння та навичок, необхідних для виконання ним певної роботи.

Керівники і спеціалісти - керівники підприємств електроенергетики, їх структурних підрозділів, їхні заступники, начальники служб, відділів, цехів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, Інші посадові особи, які організовують виробничі процеси.

Навчання з питань охорони праці — навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Обслуговування енергоустановок - комплекс робіт, пов'язаних з організацією, контролем або виконанням робіт з оперативного, технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, будівництва, налагоджування, випробування, вимірювання, проектування, технічного огляду енергоустановок.

Первинна професійна підготовка - навчання осіб з метою отримання спеціальної освіти (повної вищої, базової вищої, професійно-технічної), що забезпечує рівень кваліфікації необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Працівники невиробничі - працівники структурних підрозділів, до функціональних обов'язків яких належить кадрове, бухгалтерське забезпечення, планування, постачання тощо, реалізація супутніх потреб (медичне обслуговування, харчування, комунальні і соціальні потреби тощо), супроводження управління (секретаріат, канцелярія тощо), оформлення (художні роботи, тиражування документації тощо), обслуговування приміщень і території (загальна і пожежна охорона, прибирання приміщень, зберігання устаткування, матеріалів і сировини).

Професійне навчання на виробництві - навчання працівників під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Роботи з підвищеною небезпекою - роботи в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників, або такі, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язані з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.

Спеціалізовані навчальні заклади (СНЗ) — навчальні заклади підприємств електроенергетики або інших організацій, що здійснюють підготовку, перепідготовку, періодичне навчання або підвищення кваліфікації працівників електроенергетики і які в установленому порядку одержали дозволи та ліцензії на проведення навчання працівників.

Спеціальне навчання з питань охорони праці — вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки - навчання працівників в обсязі пожежно-технічного мінімуму.

Спеціальні роботи - окремі види робіт з підвищеною небезпекою, які виконують працівники одночасно з виконанням робіт за своєю професією (спеціальністю).

Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Технічна експлуатація - комплекс робіт, пов'язаних з виконанням вимог нормативного документа «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», а також нормативі ю-правових та нормативних актів з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, експлуатації, ремонту обладнання і диспетчерського управління.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online