ПР-Д.0.06.555-23-І Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 01.04.2023)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ »

ПЕРЕЛІК
діючих нормативних документів
експлуатуючої організації

ПР-Д.0.06.555-23-І

Термін дії до:  
Інвентарний №:  
Дата:  
 
Термін дії подовжено до:  
№ повідомлення:  
Дата:  


ЗМІСТ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ, ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (ПН АЭ)

1.1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ

1.2 ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ - ПН АЭ

2 НОРМИ ТА ПРАВИЛА З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (НП)

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - НПАОП, НАПБ

3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ - НПАОП

3.2 НОРМАТИВНІ АКТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - НАПБ, СОУ

4 ГАЛУЗЕВ! КЕРШШ ДОКУМЕНТИ - ГКД

5 ГАЛУЗЕВІ ДОВІДКОВІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - ГІД, ГНД, СОУ

5.1 ГАЛУЗЕВІ ДОВІДКОВІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - ГІД, ГНД

5.2 ГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - СОУ

6 КЕРІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - КНД

7 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - НД

8 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД, РДИ, РК, РД МУ, РД ОП, РД РТМ, РТМ

8.1 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД 34

8.2 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД 5, РД 16, РД 24, РД 52, РД 53, РД 95, РД 108, РД 210, РД 302, РД 306

8.3 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РДИ, РД МУ, РД ОП, РД РТМ, РМ, РТИ, РТМ

9 ІНСТРУКЦІЇ, ПОЛОЖЕННЯ, НОРМИ - АИП, АОИ, ВСН, И, ИМ, ТИ, ТП

9.1 ІНСТРУКЦІЇ - АИП, АОИ

9.2 НОРМИ - ВСН

9.3 ІНСТРУКЦІЇ - И, ИМ

9.4 ТИПОВІ ІНСТРУКЦІЇ - ТИ

9.5 ТИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ (ТП)

10 НОРМИ ВИТРАТ- НР

11 МЕТОДИКИ, ВКАЗІВКИ ТИМЧАСОВІ, МЕТОДИЧНІ - ВУ, МТ, МУ

12 ЦИРКУЛЯРИ, РІШЕННЯ - Ц, ПЦ, ЭЦ, Р

12.1 ЦИРКУЛЯРИ

12.2 РІШЕННЯ

13 ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ - ГСТУ

14 ГАЛУЗЕВІ (ОТРАСЛЕВЫЕ) СТАНДАРТИ - ОСТ

15 ДОКУМЕНТИ З ЦИФРОВИМ ПОЗНАЧЕННЯМ

16 ДОКУМЕНТИ ІНШІ

17 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОЗНАЧЕННЯ

18 СТАНДАРТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ДОДАТОК А ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗНАЧЕННЯ НД, ЯКІ ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НД ЕО

ДОДАТОК Б СПИСОК СКОРОЧЕНЬ НАЗВ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АБО ЗАТВЕРДИЛИ НД

ДОДАТОК В ПОЗНАЧЕННЯ ТА НАЙМЕНУВАННЯ НД, ЯКІ ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ НД ЕО БЕЗ ЗАМІНИ

ДОДАТОК Г ІНФОРМАЦІЯ ПРО НД, ЯКІ ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ НД ЕО ЗГІДНО З ОРД ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАМІНОЮ НА НОВІ НД

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ВХР - водно-хімічний режим

ГІД - галузевий інформаційний довідник

ГКД - галузевий керівний документ

ГНД - галузевий нормативний документ

ГСТУ - галузевий стандарт України

ДГН - державні гігієнічні нормативи

ДНАОП - державний нормативний акт з охорони праці

И, АИ, АИП - инструкции

ИМ - инструкция по монтажу

ИЭ - инструкция по эксплуатации

КМУ - Кабінет Міністрів України

КНД - керївний нормативний документ

МВВ/МВИ - методика виконання вимірювань/выполнения измерений

МТ - методики

МУ - методические указания

НАОП - нормативний акт з охорони праці (галузевий)

НАПБ - нормативний акт з пожежної безпеки

НД - нормативний(і) документ(и)

НП - норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки

НПА - нормативно-правовий акт

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці

НР - нормативы, нормы расхода, нормы времени

ОИ - отраслевая инструкция

ОНТП - общесоюзные нормы технологического проектирования

ОРД - організаційно-розпорядчий документ

ОСТ - отраслевой стандарт

ОТП - обязательные технологические правила

ОТТ - общие (основные) технические требования

П - положения

ПКМУ - постанова Кабінета Міністрів Украіни

ПН АЭ - правила и нормы в атомной энергетике

Пр - правила

РД - руководящий документ

РД МУ - руководящий документ, методические указания

РМ - руководящий материал

РОЭБ - руководство по обоснованию экологической безопасности

РСН - республиканские строительные нормы

РТМ - руководящий технический материал

РУ - руководящие указания

СанПиН - санитарные правила и нормы

С/З - службова записка

СОУ - стандарт організації України

СН - строительные нормы, указания в строительстве

СниП - строительные нормы и правила

ТИ - типовая инструкция

ТП - типовое положение

ТР - техническое решение

ТС - технологическая инструкция по сварке

ТТ - технические требования

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей «Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації» ПР-Д.0.06.555 (далі — Перелік НД ЕО), що забезпечують безпечну експлуатацію АЕС, є складовою комплекту документів інтегрованої системи управління експлуатуючої організації. Зміст Переліку НД ЕО згруповано за видами нормативних документів (далі — НД).

Відповідно до вимог НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії», до Переліку НД ЕО внесено найменування, позначення та бібліографічно-облікові дані впроваджених у ДП «НАЕК «Енергоатом» (Компанія) у встановленому порядку підзаконних нормативно-правових актів України (правила і норми в атомній енергетиці, нормативно-правові акти та стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, з охорони праці та з питань пожежної безпеки тощо), стандартів і настанов міністерств та організацій, виконання вимог яких забезпечує безпеку на всіх етапах життєвого циклу АЕС.

До Переліку НД ЕО не включено закони, національні стандарти (ДСТУ, ГОСТ), будівельні норми України (ДБН), технічні умови (ТУ, ТУ У), конструкторська документація тощо, інформація про чинність яких міститься у відповідних каталогах, покажчиках та переліках, і доступна користувачам фонду нормативних документів ДП «НАЕК «Енергоатом», що функціонує відповідно до «Положення про порядок роботи з нормативними документами в ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.06.019-18.

Позначення НД, які складаються з індексу, номера та року прийняття, розміщено у першій колонці Переліку НД ЕО. Документи з подвійним позначенням вказуються лише в єдиному розділі за місцем головної належності.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online