ДСТУ ISO 6507-1:2007 Матеріали металеві. Визначення твердості за Вікерсом. Частина 1. Метод випробування (ІSO 6507-1:2005, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВІ

Визначення твердості за Віккер'сом

Частина 1. Метод випробування

(ISO 6507-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6507-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Вахрушева, д-р техн. наук; Л. Левченко; О. Малиш; Н. Ярошенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 p. № 143 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6507-1:2005 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method (Металеві матеріали. Визначання твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробовування)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Символи та пояснення символів

5 Прилад для випробовування

6 Випробний зразок

7 Проведення випробовування

8 Похибка результатів

9 Протокол випробування

Додаток А Мінімальна товщина зразка відносно зусилля і твердості

Додаток В Таблиці поправкових коефіцієнтів для випробовування на кривих поверхнях

Додаток С Методика періодичного перевіряння прилада користувачем

Додаток D Похибка виміряної величини твердості

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6507-1:2005 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method (Металеві матеріали. Визначання твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— з «Передмови» до ISO 6507-1:2005 взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць виміру фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— слова «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА ДО ISO 6507-1:2005

ISO 6507 складається з таких частин під загальною назвою «Металеві матеріали. Визначання твердості за Віккерсом»:

— Частина 1: Метод випробовування

— Частина 2: Повірка і калібрування приладів

— Частина 3: Калібрування контрольних зразків

— Частина 4: Таблиці значення твердості.

УВЕДЕННЯ

Періодичне перевіряння приладу, описане у додатку С, — це метрологічна практика. Під час наступного переглядання цього стандарту інформація, наведена у додатку С буде перенесена до основної частини стандарту.

Цей стандарт поширюється і на автоматизовані вимірювальні системи.

МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВІ Визначення твердості за Віккерсом Частина 1. Метод випробування

ДСТУ ISO 6507-1:2007

МАТЕРИАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Определение твердости по Виккерсу Часть 1. Метод испытания

MATERIALS METALLIC Vickers hardness test Part 1. Test method

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті описано метод визначання показника твердості за Віккерсом для трьох різних діапазонів прикладаного до металевих матеріалів зусилля (див. таблицю 1)

У цьому стандарті визначання твердості за Віккерсом описано для довжин діагоналей відбитку в межах від 0,020 мм до 1,400 мм.

Примітка 1. Для відбитків із розміром менше ніж 0,020 мм треба враховувати зростання похибки.

Примітка 2. У цілому зменшення зусилля під час визначання твердості призводить до зростання розсіювання результатів вимірювання. Особливо це помітно для малих значень зусилля визначання твердості за Віккерсом і визначанні мікротвердості за Віккерсом, коли з’являються значні труднощі у вимірюванні діагоналей відбитків. Для мікротвердості за Віккерсом похибка визначення середньої довжини діагоналі навряд чи перевищує ± 0,001 мм ([2]—[5]).

На специфічні матеріали та/або вироби поширюється спеціальний міжнародний стандарт.,

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, на які зроблено посилання. У разі недатованих посилань застосовують найостаннішу редакцію цього документа з усіма змінами і поправками до нього. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6507-2:2005 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machines

ISO 6507-4 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 4: Table of hardness values.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6507-2:2005 Металеві матеріали. Визначання твердості за Віккерсом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для випробовування

ISO 6507-4 Металеві матеріали. Визначання твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиці значення твердості.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 6507-3 Metallic materials —- Vickers hardness test — Part 3: Calibration of reference blocks

2 Buckle H. MikrobarteprOfung und ihre Anwendung. Veriag Berliner Union Stuttgart, 1965, pp. 296. (Note: very extensive.)

3 Buckie H. Echte und scheinbare Fehlerquellen bei der Mikroharteprufung: Ihre Kiassifizierung und Auswirkung aufdie Messwerte. VDi-Berichte 11 (1957), pp. 29—-43. (Note: extensive)

4 Denge! D. VVichtige Gesichtspunkte fur die HSrtemessung nach Vickers und nach Knoop im Bereich der Kieinlast- und MikrohSrte, Z. f. Werkstofftechnik 4 (1973), pp. 292—298. (Note: short extract.)

5 Matthaei E. Harteprufung mit kleinen Prufkraften und ihre Anwendung bei Randschichten (kritische literaturbewertung), pp. 47, 192 Schrifttumshinweise. Veriag DGM-lnformationsgesellschaft Oberursel, 1987. (Note: overall view of sources.)

6 BIPM, IEC, IFCC, ISO, lUPAC, IUPAP, 01 ML. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 19931)

7 EA 10-16 Guidelines on the Estimation of Uncertainty in Hardness Measurements, 2001

8 Gabauer W. Manual of Codes of Practice for the Determination of Uncertainties in Mechanical Tests on Metallic Materials, The Estimation of Uncertainties in Hardness Measurements, Project, No. SMT4-CT97-2165, UNCERT COP 14: 2000

9 Gabauer W., Binder 0. Abschatzung der Messunsicherheit in der Harteprufung unter Verwendung der indirekten Kalibriermethode, DVM WerkstoffprOfung, Tagungsband 2000, S. pp. 255—261

10 Polzin Т., Schwenk D. Estimation of Uncertainty of Hardness Testing; PC file for the determination, Materialprijfung, 3, 2002 (44), pp. 64—71

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 6507-3 Матеріали металеві. Визначання твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування контрольних зразків

2 Buckle Н. Визначання мікротвердості та її використовування. Veriag Berliner Union Stuttgart, 1965, pp. 296. (Note: very extensive)

3 Buckle H. Явні та неявні джерела дефектів під час визначання мікротвердості. їх класифікація та вплив на значення вимірювань. VDI-Berichte 11 (1957), pp. 29—43. (Note: extensive)

4 Dengel D. Важливі точки зору на визначання твердості за Віккерсом та Кнопом у частині твердості за малих значень навантаги і мікротвердості. Z. f. Werkstofftechnik 4 (1973), pp. 292—298 (Note: short extract)

5 Matthaei E. Визначання твердості за малих значень навантаги та їх використовування під час визначення твердості у приповерхневих шарах (практичний огляд літератури), с. 47, 192 вказівники літератури. Veriag DGM-lnformationsgesellschaft Oberursel, 1987. (Note: overall view of sources)

6 BIPM, IEC, IFCC, ISO, lUPAC, IUPAP, 01 ML. Настанова щодо визначання похибки вимірювання, 19931)

7 ЕА 10-16 Настанова щодо визначання похибок під час вимірювання твердості, 2001

8 Gabauer W. Збірник норм та правил з визначання похибок під час вимірювання твердості, Металеві матеріали, Визначання похибки підчас вимірювання твердості, Проект, No. SMT4-CT97-2165, UNCERT COP 14:2000

9 Gabauer W., Binder 0. Визначання похибки під час вимірювання твердості з використовуванням непрямих методів калібрування, DVM WerkstoffprOfung, Tagungsband 2000, S. pp. 255—261

10 Polzin Т., Schwenk, D. Визначання похибки під час вимірювання твердості. Комп’ютерний файл для визначання, Materialprijfung, 3, 2002 (44), pp. 64—71

11 Виправлено та передруковано в 1995 р.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи