ДСТУ IEC 61287-1:2007 Залізнична техніка. Перетворювачі силові, встановлювані на рухомому складі. Частина 1. Характеристики та методи випробування (ІEC 61287-1:2005, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізнична техніка

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СИЛОВІ,
ВСТАНОВЛЮВАНІ
НА РУХОМОМУ СКЛАДІ

Частина 1. Характеристики та методи випробування
(ІЕС 61287-1:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 61287-1:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-виробниче товариство «Перетворювальна техніка»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Андриенко, д-р техн, наук; Ю. Барахта (науковий керівник); Л. Селезньова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 липня 2007 р. № 168 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61287-1:2005 Railway applications — Power convertors installed on board rolling stock — Part 1: Characteristics and test methods (Залізнична техніка. Перетворювачі силові, встановлювані на рухомому складі. Частина 1. Характеристики та методи випробовування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Визначення понять щодо устатковання

3.1 Визначення понять щодо електричних параметрів

4 Загальні положення

4.1 Загальні вимоги

4.2 Умови експлуатування

4.3 Характеристики

4.4 Технічні вимоги

4.5 Випробовування

5 Безпосередні тягові перетворювачі

5.1 Перетворювачі з мережевою комутацією для двигунів постійного струму

5.2 Безпосередні перетворювачі для двигунів постійного струму

5.3 Багатофазові перетворювачі для двигунів змінного струму (інвертори)

6 Дволанкові тягові перетворювачі

6.1 Лінійний перетворювач

6.2 Тяговий перетворювач

7 Допоміжні перетворювачі

7.1 Характеристики

7.2 Захист від короткого замикання

7.3 Вибір розрахункової напруги ізоляції

7.4 Випробовування

8 Напівпровідникові формувачі імпульсів керування (НФІК)

8.1 Рівноцінні вирази

8.2 Вузли друкованих плат

8.3 Функціювання НФІК

8.4 Окремі вимоги до НФІК

8.5 Умови експлуатування

8.6 Вимоги до ізоляції для НФІК

8.7 Вимоги електромагнітної сумісності

8.8 Випробовування НФІК

Додаток А Компоновка основних принципових схем

Додаток В Перелік пунктів, які потребують узгодження між виробником і споживачем

Додаток С Мінімальні ізоляційні проміжки в повітрі, основані на розрахунковій імпульсній напрузі UNi

Додаток D Мінімальні довжини шляху струму спливу для низьких значень розрахункової напруги ізоляції UNm для матеріалів, окрім матеріалу для друкованого монтажу

Додаток Е Визначення ступенів забрудненості

Додаток F Випробування ізоляції устатковання. Рівні короткочасної випробувальної напруги змінного струму промислової частоти Ua (кВ, дійове значення), основані на розрахунковій імпульсній напрузі UNi (кВ)

Додаток G Розрахункові імпульсні напруги L/Ni для кіл з живленням від контактної лінії

Додаток Н Настанови щодо вимог до магнітного поля та наведеної напруги

Додаток НА Перелік міждержавних і національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61287-1:2005 Railway application — Power convertors installed on board rolling stock — Part 1: Characteristics and test methods (Залізнична техніка. Перетворювачі силові, встановлювані на рухомому складі. Частина 1. Характеристики та методи випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «це міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал міжнародного стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— уточнено код класифікаційного угруповання, долучено код 29.200;

— у розділі 2 та в 3.2.5 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 4 долучено «Національні примітки».

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050(551):1998, ІЕС 60146-1-1, ІЕС 60384-4, ІЕС 60529, ІЕС 60571, ІЕС 61881:1999 та ISO 9001:2000, які впроваджено в Україні як міждержавні та національні стандарти України. Також у цьому стандарті є посилання на ІЕС 60270, ІЕС 60322, ІЕС 60384 (усі частини), ІЕС 60747 (усі частини).

Перелік міждержавних і національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті, та розроблених на основі цих міжнародних стандартів, наведено в національному додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СИЛОВІ, ВСТАНОВЛЮВАНІ
НА РУХОМОМУ СКЛАДІ
Частина 1. Характеристики та методи випробування

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИЛОВЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
Часть 1. Характеристики и методы испытаний

RAILWAY APPLICATIONS
POWER CONVERTORS INSTALLED
ON BOARD ROLLING STOCK
Part 1. Characteristics and test methods

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електронні силові перетворювачі, що їх установлюють на рухомому складі залізниць і застосовують у

— тягових колах;

— допоміжних схемах потужних транспортних засобів, пасажирських і причіпних вагонів.

Застосовувати цей стандарт можна, за можливості, до всього іншого міського транспорту, наприклад, щодо тролейбусів.

Цей стандарт охоплює змонтовані комплектні перетворювачі, зокрема його монтувальний вміст:

— блоки напівпровідникових приладів;

— умонтовані системи охолоджування;

— складові частини проміжної ланки постійного струму, зокрема будь-які необхідні фільтри, пов’язані з ланкою постійного струму;

— напівпровідниковий формувач імпульсів керування (НФІК) та приєднані давачі;

— приєднані захисні кола.

Розглядають такі типи джерел живлення:

— контактні лінії змінного струму;

— контактні лінії постійного струму;

— бортові джерела, зокрема генератори, акумуляторні батареї та інші джерела електричної енергії.

Цей стандарт не поширюється на перетворювачі, що забезпечують живлення для електронного керування НФІК та інших пристроїв, потрібних для функціювання перетворювача, таких як, наприклад, давачі.

Примітка. Електронне обладнання керування перетворювачів і давані, не пов’язані з напівпровідниковими формувачами імпульсів керування та вузлами друкованих схем формувачів імпульсів керування для силових напівпровідникових приладів (НФІК), розглянуто в ІЕС 60571.

Цей стандарт визначає термінологію, експлуатаційні умови, загальні характеристики та методи випробування для електронних силових перетворювачів, установлюваних на рухомому складі залізничного транспорту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-551:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 551: Power electronics

IEC 60076-10:2001 Power transformers — Part 10: Determination of sound levels

IEC 60077-1:1999 Railway applications — Electric equipment for rolling stock — Part 1: General service conditions and general rules

IEC 60112 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60146-1-1 Semiconductor converters — General requirements and line commutated convertors — Part 1-1: Specifications of basic requirements

IEC 60270 High-voltage test techniques — Partial discharge measurements

IEC 60310 Railway applications — Traction transformers and inductors on board rolling stock

IEC 60322 Railway applications — Electric equipment for rolling stock — Rules for power resistors of open construction

IEC 60349-1:1999 Electric traction — Rotating electrical machines for rail and road vehicles — Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors

Amendment 1 (2002)

IEC 60349-2:2002 Electric traction — Rotating electrical machines for rail and road vehicles — Part 2: Electronic convertor-fed alternating current motors

IEC 60384 (all parts), Fixed capacitors for use in electronic equipment

IEC 60384-4 Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 4: Sectional specification — Aluminium electrolytic capacitors with solid and non-solid electrolyte

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60571 Electronic equipment used on rail vehicles

IEC 60587 Test method for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions

IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60747 (all parts) Semiconductor devices — Discrete devices

IEC 60850 Railway applications — Supply voltages of traction systems

IEC 61148 Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power converter equipment

IEC 61373 Railway applications — Rolling stock equipment — Shock and vibration tests IEC 61881 Railway applications — Rolling stock equipment — Capacitors for power electronics

IEC 61991:2000 Railway applications — Rolling stock — Protective provisions against electrical hazards

IEC 62236-3-1 Railway applications — Electromagnetic compatibility — Part 3-1: Rolling stock — Train and complete vehicle

IEC 62236-3-2 Railway applications — Electromagnetic compatibility — Part 3-2: Rolling stock — Apparatus

IEC 62278 Railway applications — Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050 (551):1998 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 551. Силова електроніка

ІЕС 60076-10:2001 Трансформатори силові. Частина 10. Визначення рівнів звукового тиску

ІЕС 60077-1:1999 Залізничне устатковання. Електричне устатковання для рухомого складу. Частина 1. Загальні умови обслуговування та загальні правила

ІЕС 60112 Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінготривкості твердих ізоляційних матеріалів

ІЕС 60146-1-1:1991 Напівпровідникові перетворювачі. Загальні вимоги та перетворювачі з мережевою комутацією. Частина 1-1. Перелік основних вимог

ІЕС 60270 Техніка випробовування високою напругою. Вимірювання часткових розрядів

ІЕС 60310 Залізнична техніка. Трансформатори тягові та реактори, установлювані на рухомому складі

ІЕС 60322 Залізнична техніка. Електроустатковання рухомого складу. Правила для силових резисторів відкритої конструкції

ІЕС 60349-1:1999 Електрична тяга. Обертові електричні машини для рейкового та безрейкового транспорту. Частина 1. Машини, крім двигунів змінного струму з живленням від електронних перетворювачів.

Зміна 1 (2002)

ІЕС 60349-2:2002 Електрична тяга. Обертові електричні машини для рейкового та безрейкового транспорту. Частина 2. Двигуни змінного струму з живленням від електронних перетворювачів

ІЕС 60384 (усі частини) Конденсатори сталої ємності для використання в електронному обладнанні

ІЕС 60384-4 Конденсатори сталої ємності для електронної апаратури. Частина 4. Групові технічні умови. Алюмінієві електролітичні конденсатори з твердим і рідинним електролітом

ІЕС 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP Код)

ІЕС 60571 Електронне обладнання, застосовуване на рейковому транспорті

ІЕС 60587 Методи випробовування електроізоляційних матеріалів для оцінювання опору утворюванню струмопровідних містків та ерозії за жорстких умов навколишнього середовища

ІЕС 60664-1 Координація ізоляції устатковання в низьковольтних системах. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60747 (усі частини) Напівпровідникові прилади. Дискретні прилади

ІЕС 60850 Залізнична техніка. Напруги живлення тягових систем

ІЕС 61148 Марковання виводів вентильних блоків та вузлів і устатковання силових перетворювачів

ІЕС 61373 Залізнична техніка. Устатковання рухомого складу. Випробовування на удари та вібрації

ІЕС 61881 Залізнична техніка. Устатковання рухомого складу. Конденсатори для силової електроніки

ІЕС 61991:2000 Залізничний транспорт. Рухомий склад. Погодження про захист від ударів електричним струмом

ІЕС 62236-3-1 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-1. Рухомий склад. Потяг і комплектний транспортний засіб

ІЕС 62236-3-2 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Рухомий склад. Апаратура

ІЕС 62278 Залізничний транспорт. Технічні умови та демонстрація надійності, експлуатаційної готовності, ремонтопридатності та безпеки (RAMS)

ISO 9001:2000 Системи управління якостю. Вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online