ДСТУ EN 61071:2016 Конденсатори для силової електроніки (EN 61071:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДЕНСАТОРИ ДЛЯ СИЛОВОЇ
ЕЛЕКТРОНІКИ

ДСТУ EN 61071:2016
(EN 61071:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне підприємство «Електротехнік-стандарт», Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 жовтня 2016 року № 354 з 2017-10-02

3 Національний стандарт відповідає EN 61071:2007 Capacitors for power electronics (Конденсатори для силової електроніки) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61071:2016 (EN 61071:2007, IDT) (прийнятого методом підтвердження)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови експлуатування

4.1 Нормальні умови експлуатування

4.2 Особливі умови експлуатування

5 Вимоги до якості та випробування

5.1 Вимоги до випробування

5.2 Класифікація випробувань

5.3 Вимірювання ємності та tg δ (приймально-здавальне випробування)

5.4 Вимірювання тангенса кута втрат конденсатора (tg δ) (випробування типу)

5.5 Випробування напругою між виводами

5.6 Випробування напругою змінного струму між виводами та корпусом

5.7 Випробування внутрішнього розрядного пристрою

5.8 Випробування на герметичність

5.9 Випробування імпульсним розрядом

5.10 Випробування на теплостійкість

5.11 Випробування на самовідновлювання

5.12 Вимірювання резонансної частоти

5.13 Кліматичні випробування

5.14 Механічні випробування

5.15 Випробування на витривалість

5.16 Випробування на руйнування

5.17 Випробування внутрішніх плавких запобіжників на від’єднувальну здатність

6 Перенапруги

6.1 Максимально допустимі напруги

7 Вимоги щодо безпеки

7.1 Розрядний пристрій

7.2 З’єднання корпусу

7.3 Захист навколишнього середовища

7.4 Інші вимоги щодо безпеки

8 Маркування

8.1 Марковання конденсаторів

9 Настанови щодо встановлення та експлуатування

9.1 Загальні положення

9.2 Вибір номінальної напруги

9.3 Робоча температура

9.4 Спеціальні умови експлуатування

9.5 Перенапруги

9.6 Струми перевантаги

9.7 Комутаційні та захисні пристрої

9.8 Вибирання шляху струму спливу та ізоляційних проміжків

9.9 З’єднання

9.10 Паралельне з’єднання конденсаторів

9.11 Послідовне з’єднання конденсаторів

9.12 Магнітні втрати та вихрові струми

9.13 Настанова щодо захисту конденсаторів внутрішнім плавким запобіжником і роз’єднувачем

9.14 Настанова щодо незахищених конденсаторів

Додаток А (довідковий) Форми хвилі

Додаток В (обов’язковий) Експлуатаційні обмеження конденсаторів із синусоїдними напругами у функції частоти та за максимальної температури (ɵmax)

Додаток С (обов’язковий) Методи вимірювання резонансної частоти — Приклади

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є осипання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61071:2016 (EN 61071:2007 IDT) «Конденсатори для силової електроніки», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN 61071:2007 (версія en) «Capacitors for power electronics».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено узагальнені «Вступ» і «Передмову» до європейського стандарту як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— згідно з усталеною практикою познаку тангенса кута «tan δ», наведену в ІЕС 61071:2007, у цьому стандарті наведено як «tg δ», як прийнято в Україні;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік міждержавних і національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДЕНСАТОРИ ДЛЯ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

CAPACITORS FOR POWER ELECTRONICS

Чинний від 2017-10-02

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на конденсатори, що застосовують у силовій електроніці.

Робоча частота систем, у яких ці конденсатори застосовують, зазвичай становить до 15 кГц. тоді час як частота пульсацій може перевищувати робочу частоту в 5-10 разів.

Стандарт надає відмінності між конденсаторами змінного та постійного струму, які розглядає як елементи в разі монтування їх в оболонки.

Цей стандарт охоплює надзвичайно широкий діапазон конденсаторних технологій для численних застосувань, наприклад захист від перенапруг, фільтрування постійного та змінного струму, кола перемикання, акумулювання енергії постійного струму, допоміжні інвертори тощо.

Цей стандарт не поширюється на:

— конденсатори для установок індукційного нагрівання, що працюють за частот від 40 Гц до 24000 Гц (див. ІЕС 60110-1 та ІЕС 60110-2);

— конденсатори для електродвигунів і подібного (див. ІЕС 60252-1 та ІЕС 60252-2);

— конденсатори, що застосовують у колах блокування однієї чи кількох гармонік у силових енергосистемах;

— невеликі конденсатори змінного струму, що використовують у флуоресцентних і газорозрядних лампах (див. ІЕС 61048 та ІЕС 61049);

— конденсатори для притлумлення радіозавад (див. ІЕС 60384-14);

— шунтувальні конденсатори для енергосистем змінного струму з номінальною напругою понад 1 000 В (див. ІЕС 60871-1 та ІЕС 60871-2);

— шунтувальні силові конденсатори самовідновлювального типу для систем змінного струму з номінальною напругою до 1 000 В включно (див. ІЕС 60831-1 та ІЕС 60831-2);

— шунтувальні силові конденсатори несамовідновлювального типу для систем змінного струму з номінальною напругою до 1 000 В включно (див. ІЕС 60931-1 та ІЕС 60931-2);

— конденсатори для електроніки, що не використовують у силових колах, — послідовно з'єднані конденсатори для енергосистем (див. ІЕС 60143);

— розділові конденсатори та ємнісні дільники (див. ІЕС 60358);

— конденсатори для мікрохвильових печей (див. ІЕС 61270-1);

— конденсатори для застосування на рухомому складі залізниці (див. ІЕС 61881).

Приклади застосувань наведено в 9.1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом із будь-якими змінами).

ІЕС 60068-2-6 Environmental testing — Part 2: Tests. — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-14 Environmental testing — Part 2: Tests. — Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-20 Environmental testing — Part 2: Tests. Test T: Soldering

ІЕС 60068-2-21 Environmental testing — Part 2: Tests. Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-78 Environmental testing — Part 2: Tests. Test Cab: Damp heat, steady state

IEC 60071-1 Insulation coordination — Part 1: Definitions, principle and rules

IEC 60071-2 Insulation coordination — Part 2: Application guide

IEC 60269-1 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60695-2-11 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hotwire based test methods. — Glowwire flammability test method for end-products

IEC 60695-2-12 Fire hazard testing — Part 2-12: Glowing/hotwire based test methods. — Glowwire flammability test method for materials

IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60068-2-6 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна)

ІЕС 60068-2-14 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування N: Зміна температури

ІЕС 60068-2-20 Випробування на вплив зовнішніх чинників Частина 2 Випробування. Випробування Т: Паяння

ІЕС 60068-2-21 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2 Випробування. Випробування U: міцність виводів і нерознімних монтувальних пристосувань

ІЕС 60068-2-78 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Cab: Вологе тепло, усталений стан

ІЕС 60071-1 координація ізоляції. Частина 1. Визначення, принципи та правила

ІЕС 60071-2 координація ізоляції. Частина 2. Настанови щодо застосування

ІЕС 60269-1 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60664-1 координація ізоляції для устатковання в межах низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60695-2-11 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. методи випробування розжареним/гарячим дротом. Метод випробування готової продукції на займистість від розжареного дроту

ІЕС 60695-2-12 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-12. методи випробування розжареним/гарячим дротом. Метод випробування матеріалів на займистість від розжареного дроту

ІЕС 60947-1 Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 1. Загальні правила.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online