ДСТУ 3812-98 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами

КОНТРОЛЬ ОПЕРАТИВНИЙ СТІЧНИХ ВОД

ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТ

 І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загальні положення

ДСТУ 3812-98

БЗ№ 5-98/75

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1999


ДСТУ 3812-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами

КОНТРОЛЬ ОПЕРАТИВНИЙ СТІЧНИХ ВОД

 ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТ

І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загальні положення

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1999

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (УкрНДІЕП) Мінекобезпеки України

ВНЕСЕНО Міністерством охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 16 грудня 1998 р.

№ 976

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: С. В. Антонов, канд. техн. наук, (керівник розробки), В. А. Квасов, канд. техн. наук, В. М. Донець, канд. техн. наук, Ю. В. Єрмоленко, Є. М. Варламов, В. Н. Жук

ВСТУП

Ефективна охорона вод (водних об’єктів) неможлива без своєчасної і достовірної інфор­мації про їхній стан і ступінь антропогенного впливу на них. Дійовим засобом отримання такої інформації є контроль стічних вод, максимально близький до потенційних джерел забруднен­ня. Найбільш повну, достовірну і своєчасну інформацію про склад і властивості стічних вод, які скидають у водні об’єкти, можна одержати шляхом контролю стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Одним із джерел такої інформації повинен бути оперативний конт­роль зазначених об’єктів, що забезпечує природоохоронні й інші зацікавлені організації інфор­мацією про склад і властивості контрольованих стічних вод. Відсутність нормативних доку­ментів, які регламентують на державному рівні оперативний контроль, не дозволяє забезпечи­ти єдиний підхід до його організації і здійснення.

Цей стандарт покликаний дати визначення оперативному контролю в цілому, його еле­ментам і встановити вимоги до його організації і функціонування.

ДСТУ 3812-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З РЕСУРСАМИ

КОНТРОЛЬ ОПЕРАТИВНИЙ СТІЧНИХ ВОД

ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загальні положення

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online