ДСТУ 7955:2015 Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геотермальна енергетика

СТАНЦІЇ ТЕПЛОВІ ГЕОТЕРМАЛЬНІ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7955:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України (ІВЕ НАН України)

РОЗРОБНИКИ: В. Олійніченко; В. Шаврін; І. Кушнір

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП « УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо призначеності

6 Вимоги щодо надійності

7 Умови експлуатації

8 Вимоги до матеріалів і купованих виробів

9 Правила транспортування та зберігання

10 Вимоги щодо ресурсо- та енергоощадності

11 Комплектність

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

14 Маркування

Додаток А — Класифікація геотермальних теплоносіїв

Додаток Б — Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА
СТАНЦІЇ ТЕПЛОВІ ГЕОТЕРМАЛЬНІ
Загальні технічні вимоги

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
СТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ
Общие технические требования

GEOTHERMAL ENERGETICS
PLANTS HEAT GEOTHERMAL
General technical requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до геотермальних теплових станцій потужністю від 0,1 МВт до 25 МВт.

Цей стандарт поширюється на геотермальні теплові станції, призначені для вироблення теплової енергії у вигляді рідкого теплоносія, який використовують у системах опалення, централізованого гарячого водопостачання, а в деяких випадках і для технологічних процесів у промисловості.

Цей стандарт рекомендовано застосовувати під час розроблення нормативної та проектно-конструкторської документації на геотермальні теплові станції, їх виготовлення, випробувань та експлуатації, а також у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується об’єктів геотермальної енергетики.

Цей стандарт поширюється на всі суб’єкти господарської діяльності України: підприємства, організації, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Водний кодекс України Земельний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи»

Модельний закон України «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів»

ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення

ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3812-98 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

ДСТУ 4132-2002 Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги до проектування, виготовляння, постачання, монтажування та експлуатування. Звід правил

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць коли 1520 (1524) мм

ДСТУ EN 305-2001 Теплообмінники. Визначення експлуатаційних характеристик теплообмінників та загальна методика випробування для встановлення експлуатаційних характеристик усіх теплообмінників (EN 305:1997, IDT)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 27.003-90 Надежность у технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність у техніці. Склад та загальні правила задания вимог з надійності)

ГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры (Клапани запірні. Основні параметри)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения (Енергетика та електрифікація. Терміни та визначення)

ГОСТ 20791-88 Электронасосы центробежные герметичные. Общие технические требования (Електронасоси відцентрові герметичні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист і пакування. Загальні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24990-81 Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры (Арматура трубопровідна із захисним покриттям. Основні параметри)

ГОСТ 25449-82 Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры (Теплообмінники водно-водяні та пароводяні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры (Клапани зворотні. Основні параметри)

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2.1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВСН) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2012 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування

ДБН Б.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.2.5-22-2002 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі гарячого водопостачання та опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН Д.2.2-20-99. Збірник 20. Вентиляція і кондиціонування повітря.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online