ДСТУ ГОСТ 1173:2007 Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови (ГОСТ 1173-2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФОЛЬГА, СТРІЧКИ, ЛИСТИ ТА ПЛИТИ МІДНІ

Технічні умови

(ГОСТ 1173-2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 1173:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 січня 2008 р. № 11 з 2008-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Техни­ческие условия (Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1173-93, ГОСТ 495-92)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний з ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия (Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавсту України.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. З «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стан­дарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждер­жавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.1 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003 «Мідь. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладен­ням з ГОСТ 859-2001;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 7, п. 7.6 — в Україні чинний ДСТУ 4179:2003 «Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови», який є модифікований за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 7502-98;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 7, п. 7.12 — в Україні ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб» не чин­ний, а чинний ДСТУ ISO 7438:2005 «Матеріали металеві. Випробування на згин»;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.4 — ГОСТ 15467-79 в Україні відмінено без заміни;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 8, п. 8.11 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 15846:2003 «Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівня­них до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 15846-2002;

— на другій сторінці стандарту вилучено примітку стосовно ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859-1-89);

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації- видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 1173-2006

ФОЛЬГА, ЛЕНТЫ, ЛИСТЫ И ПЛИТЫ МЕДНЫЕ

Технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2007

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар­тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе­ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при­менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК106 «Цветметпрокат», Научно- исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов «Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка»(ОАО «Институт Цветметобработка»)

2 ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метро­логии и сертификации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Молдовастандарт

Российская Федерация

RU

Ростехрегулирование

Республика Таджикистан

TJ

Такджикстандарт

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 1173-93, ГОСТ 495-92

Содержание

1   Область применения

2   Нормативные ссылки

3   Термины и определения

4   Сортамент

5   Технические требования

6   Правила приемки

7   Методы контроля и испытаний

8   Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Приложение А (справочное) Теоретическая масса 1 м2 медных фольги, лент и листов

Приложение Б (справочное) Соответствие обозначений марок меди по ГОСТ 1173—2006 и EN 1652:1998

Приложение В (справочное) Значения твердости

ГОСТ 1173—2006

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФОЛЬГА, ЛЕНТЫ, ЛИСТЫ И ПЛИТЫ МЕДНЫЕ

Технические условия

Copper foil, ribbons, sheets and plates.

Specifications

Дата введения в Украине 2008 - 07- 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медные холоднокатаные фольгу и ленты, холодноката­ные и горячекатаные листы и плиты общего назначения.

Стандарт не распространяется на медные ленты, предназначенные для радиаторов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 166—89(ИС0 3599—76) Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 859—2001 Медь. Марки

ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытания на растяжение ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические усло­вия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия ГОСТ 4381—87 Микрометры рычажные. Общие технические условия ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7229—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия ГОСТ 9078—84 Поддоны плоские. Общие технические условия

ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800x1200 мм. Технические условия ГОСТ 9696—82 Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

ГОСТ 9717.1—82 Медь. Метод спектрального анализа пометаллическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.2—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.3—82 Медь. Метод спектрального анализа по оксидным стандартным образцам

ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10510—80 (ИСО 8490—86) Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену

ГОСТ 11701—84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент

ГОСТ 13938.1—78 Медь. Методы определения меди

ГОСТ 13938.2—78 Медь. Методы определения серы

ГОСТ 13938.3—78 Медь. Метод определения фосфора

ГОСТ 13938.4—78 Медь. Методы определения железа

ГОСТ 13938.5—78 Медь. Методы определения цинка

ГОСТ 13938.6—78 Медь. Методы определения никеля

ГОСТ 13938.7—78 Медь. Методы определения свинца

ГОСТ 13938.8—78 Медь. Методы определения олова

ГОСТ 13938.9—78 Медь. Методы определения серебра

ГОСТ 13938.10—78 Медь. Методы определения сурьмы

ГОСТ 13938.11—78 Медь. Метод определения мышьяка

ГОСТ 13938.12—78 Медь. Методы определения висмута

ГОСТ 13938.13—93 Медь. Методы определения кислорода

ГОСТ 13938.15—88 Медь. Методы определения хрома и кадмия

ГОСТ 14019—2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15102—75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брут­то 5,0 т. Технические условия

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штуч­ной продукции

ГОСТ 18477—79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 20435—75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брут­то 3,0 т. Технические условия

ГОСТ 21073.1—75 Металлы цветные. Определение величины зерна методом сравнения со шка­лой микроструктур

ГОСТ 21140—88 Тара. Система размеров

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22225—76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия ГОСТ 22322—77 Подкладки для пакетирования изделий в деревянной таре. Общие технические условия

ГОСТ 24047—80 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26877—91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­ных стандартов по указателю «Национальные стандарты» , составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный доку­мент заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 фольга: Плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщины от 0,05 до 0,10 мм, поставляемое в рулоне.

3.2 лента: Плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщины от 0,10 до 6,00 мм включительно, поставляемое в рулоне или разрезанное на длины (полосы) с обрезанной кромкой.

3.3 лист: Плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщины: холоднокатаное — от 0,20 до 12,00 мм включительно, поставляемое в отрезках с обрезанной или обкатанной кромкой; горячекатаное — от 3,00 до 25,00 мм включительно, поставляемое в отрезках.

3.4 плита: Плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщины свыше 25,00 мм, поставляемое в отрезках.

3.5 серповидность: Отклонение от прямолинейности, при котором поверхность боковой кромки фольги, ленты или листа в горизонтальной плоскости имеет форму дуги.

3.6 прогиб (неплоскостность): Частный вид отклонения от плоскостности в продольном или попе­речном направлении, при котором поверхность ленты, листа или плиты имеет форму дуги.

3.7 косина реза: Несоблюдение формы, при котором плоскость реза образует с продольными плоскостями листа или плиты угол менее или более 90°.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online