ДСТУ ГОСТ 2060:2007 Прутки латунні. Технічні умови (ГОСТ 2060-2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРУТКИ ЛАТУННІ
Технічні умови

(ГОСТ 2060-2006, IDT)
ДСТУ
ГОСТ 2060:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л.Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 січня 2008 р. № 11 з 2008-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 2060-2006 Прутки латунные. Технические условия (Прутки латунні. Технічні умови)

Ступінь відповідності —  ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2060-90)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний з ГОСТ 2060-2006 Прутки латунные. Технические условия (Прутки ла­тунні. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стан­дарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждер­жавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 7, п. 7.3 — в Україні чинний ДСТУ 4179:2003 «Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови», який є модифікований за змістом, структурою та викладенням ГОСТ 7502-98;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.2, п. 5.3 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 15527:2005 «Сплави мідно-цинкові (латунні), оброблювані тиском. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 15527-2004;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 8, п. 8.6 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 15846:2003 «Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 15846-2002;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» —  в Україні не чинний ГОСТ 24104-2001 «Весы лабораторные. Общие технические требования», а чинний ГОСТ 24104-88 «Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия»;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 2060-2006

ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ
Технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН: Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», Научно-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов «Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка» (ОАО «Институт Цветметобработка»)

2 ВНЕСЕН: Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метро­логии и сертификации

3 ПРИНЯТ: Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Молдовастандарт

Российская Федерация

RU

Ростехрегулирование

Республика Таджикистан

TJ

Такджикстандарт

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 2060-90

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сортамент

5 Технические требования

6 Правила приемки

7 Методы контроля и испытаний

8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м тянутых и прессованных прутков

Приложение Б (справочное) Методика контроля пресс-утяжин

Приложение В (рекомендуемое) Метод контроля латунных прутков на наличие остаточных растя­гивающих напряжений ртутной пробой

Приложение Г (рекомендуемое) Метод контроля латунных прутков на наличие остаточных растягивающих напряжений аммиачным способом

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ
Технические условия

Brass rods.
Specifications

Дата введения в Украине 2008-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на тянутые и прессованные латунные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений, применяемые в различных отраслях промышленности.

Стандарт не распространяется на латунные прутки для обработки резанием на автоматах. Стандарт устанавливает сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение прутков.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 701—89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия

ГОСТ 1012—72 Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 1497—84(ИС0 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 1652.1—77 (ИС01554—76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди

ГОСТ 1652.2—77 (ИСО 4749—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца

ГОСТ 1652.3—77 (ИСО 1812—76, ИС 4748—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа

ГОСТ 1652.4—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца

ГОСТ 1652.5—77 (ИСО 4751—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова

ГОСТ 1652.6—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1652.7—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута

ГОСТ 1652.8—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1652.9—77 (ИСО 7266—84) Сплавы медно-цинковые. Метод определения серы

ГОСТ 1652.10—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

ГОСТ 1652.11—77 (ИС04742—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля

ГОСТ 1652.12—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния

ГОСТ 1652.13—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2184—77 Кислота серная техническая. Технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 3773—72 Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4520—78 Ртуть (II) азотно-кислая 1-водная. Технические условия

ГОСТ 4521—78 Ртуть (I) азотно-кислая 2-водная. Технические условия

ГОСТ 4658—73 Ртуть. Технические условия ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 9012—59 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800×1200 мм. Технические условия

ГОСТ 9716.1—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.2—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.3—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 10929—76 Водорода пероксид. Технические условия ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15527—2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18242—72* Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 21140—88 Тара. Система размеров

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22235—76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 24047—80 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 24231 —80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26877—91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­ных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный доку­мент заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 пруток: Сплошное изделие однородного сечения по всей длине в форме круга, квадрата, правильных многоугольников, поставляемое в виде прямых отрезков или свернутое в бухту.

3.2 бухта: Отрезок изделия, свернутый в серию непрерывных витков.

3.2.1 бухта свободной намотки: Бухта, в которой витки неупорядоченно удерживаются вплотную друг к другу.

3.2.2 бухта послойной упорядоченной намотки: Бухта, в которой витки намотаны слоями, параллельными оси бухты таким образом, что последовательные витки в каждом слое идут один за дру­гим.

3.3 мерная длина: Изделие определенной длины, указанной в заказе, в прямом отрезке или в бухте.

3.4 кратная длина: Отрезок целого кратного числа основной длины с припуском на резку и допус­ком на общую длину.

3.5 плена: Дефект поверхности, представляющий собой отслоение металла языкообразной формы, соединенное с основным металлом одной стороной.

3.6 вмятина: Местное углубление различной величины и формы с пологими краями.

3.7 раковина: Углубление на поверхности изделия от выкрашивания посторонних включений.

3.8 задир: Дефект поверхности в виде широкого продольного углубления с неровным дном и кра­ями, образовавшегося вследствие резкого трения отдельных участков полуфабриката о детали прокат­ного и отделочного оборудования.

3.9 кольцеватость: Периодически повторяющиеся выступы или углубления металла кольцеобразной или спиралевидной формы.

3.10 трещина: Дефект поверхности, представляющий собой разрыв металла.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online