ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних (ІSO/ІEC 2382-4:1999, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 4. Організація даних

(ISO/IEC 2382-4:1999, IDТ)
ДСТУISO/IEC 2382-4:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20) Держспоживстандарту України та Інститут кібернетики імені В.Глушкова НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Гречко; С. Зайцева, канд. фіз.-мат. наук; О. Перевозчикова, чл.-кор. НАН України, професор, д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р. № 128 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 2382-4:1999 Information technology — Vocabulary — Part 4: Organization of data (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2505-94 Системи оброблення інформації. Організація даних. Терміни та визначення

ЗМІСТ

Національний вступ

Секція 1: Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Загальні пояснення

Секція 2: Терміни та визначення понять

04 Організація даних

04.1 Набори символів

04.2 Коди

04.3 Графічні символи

04.4 Керівні символи

04.5 Рядки

04.6 Слова

04.7 Структурування даних

04.8 Списки

04.9 Обмежники та ідентифікатори

04.10 Дерева

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НВ Джерела посилання

Додаток НГ Порівняльна таблиця терміносистем ДСТУ 2505-94 та ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей документ згармонізовано з ISO/IEC 2382-4:1999 Information technology — Vocabulary — Part 4: Organization of data (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних).

Ступінь відповідності — ідентичний стандарт.

Міжнародний стандарт ISO/IEC 2382 (у 36 частинах) розробив підкомітет SC1 «Термінологічні словники» спільного технічного комітету JTC1 міжнародних організацій ISO та ІЕС.

Технічний комітет, відповідальний за стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології». Редагування тексту документа виконала чл.-кор. НАН України О. Перевозчикова.

Ця частина стандарту містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України, і встановлює українські терміни та визначення понять, пов’язаних з організацією даних. До цієї частини стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO/IEC 2382» замінено на «ця частина стандарту»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Нормативні посилання» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація», а терміностатті — згідно з ДСТУ 3966 [1];

— до підрозділу 1.2 «Нормативні посилання» долучено український переклад назв міжнародних стандартів. З цими стандартами можна познайомитися у Головному фонді нормативних документів;

— у терміностаттях наведено додатково російський стандартизований термін із позначкою «ги» та посиланням на термінологічне джерело з додатка НВ «Бібліографія»;

— долучено абеткові покажчики українських і російських термінів як національні додатки НА та НБ;

— долучено національний додаток НВ, у якому наведено список термінологічних джерел та національних стандартів, на які є посилання у національному вступі і національних додатках;

— до терміносистеми додано визначення терміна AVL-дерева, яке зараз поширено у реалізаціях індексів реляційних баз даних. Його розміщено останнім під номером 04.10.09, щоб не порушувати нумерацію термінів ISO/IEC 2382-4;

— долучено національний додаток НГ, у якому з метою ілюстрації часових змін у термінології наведено порівняльну таблицю терміносистем ДСТУ 2505-94 та ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005, яка свідчить про розвиток терміносистеми шляхом не лише доповнення, але й осучаснення, поглиблення та уточнення визначень і понять.

У цій частині стандарту збережено нумерацію терміностатей ISO/IEC 2382-4:1999. Кожну терміностаттю побудовано згідно з положеннями підрозділу 1.3. Згідно з правилами ДСТУ 3966-2000, що мають відмінності від багаточастинного словника ISO/IEC 2382, особливості побудови терміностатей українських національних стандартів на терміни та визначення понть наведено у національних примітках підрозділу 1.3 «Загальні пояснення».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 4. Організація даних

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Часть 4. Организация данных

INFORMATION TECHNOLOGY
VOCABULARY
Part 4: Organization of data

Чинний від 2006-10-01

СЕКЦІЯ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1   Сфера застосування

Мета цього стандарту — поліпшення міжнародного співробітництва в інформаційних технологіях. Стандарт установлює терміни та визначення понять, пов’язаних з інформаційними технологіями, і визначає зв’язки між статтями терміносистеми.

Для полегшення перекладу іншими мовами визначення наведені так, щоб якомога уникнути будь-яких особливостей, притаманних мові.

Цей стандарт стосується зокрема наборів символів, кодів, графічних символів, керівних символів, рядків, слів, наборів даних, роздільників та ідентифікаторів.

1.2 Нормативні посилання

Наведені далі стандарти містять умови, що за допомогою посилань у цьому тексті становлять положення цієї частини стандарту. У разі датованих посилань не застосовують пізніші зміни до будь-якого з цих видань або нові видання. Проте учасникам угод, що ґрунтуються на цьому стандарті, треба визначити можливості застосування найсучасніших видань нормативних документів, зазначених далі. У разі недатованих посилань рекомендовано звертатися до найновішого видання нормативних документів. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 639:1988 Code for representation of names of languages

ISO 1087:1990 Terminology — Vocabulary

ISO/IEC 2022:1994 Information technology — Character code structure and extension techniques

ISO/IEC 4873:1991 Information technology — ISO 8-bit code for information interchange — Structure and rules for implementation

ISO/IEC 6429:1992 Information technology — Control functions for coded character sets

ISO/IEC 6937:1994 Information technology — Coded graphic character set for text communication — Latin alphabet

ISO/IEC 10646-1:1993 Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) — Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 639:1988 Коди для подання назв мов

ISO 1087:1990 Термінологія. Словник

ISO/IEC 2022:1994 Інформаційні технології. Структура символьних кодів та методи розширення

ISO/IEC 4873:1991 Інформаційні технології. ISO 8-бітний код для обміну інформацією. Структура та правила виконання

ISO/IEC 6429:1992 Інформаційні технології. Функції керування для кодованих наборів символів

ISO/IEC 6937:1994 Інформаційні технології. Кодований набір графічних символів для обміну текстів. Латиниця

ISO/IEC 10646:2003 Інформаційні технології. Універсальний мультиоктетний кодований набір символів (UCS). Частина 1. Архітектура і базова мультилінгвістична плата.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online