ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення (ISO 2382-1:1993, NEQ)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи оброблення інформації
Основні поняття
Терміни та визначення

ДСТУ 2938—94

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

 

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом програмних систем НАН України

2   ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 338 від 28 грудня 1994 р.

3   Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 2382-1:1993 «Information technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental terms»

4   ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5   РОЗРОБНИКИ: Л. Бабко, В. Грищенко, канд.фіз.-мат.наук, О. Перевозчикова, д-р фіз.-мат.наук, В. Цимбал, К. Ющенко, чл.-кор. НАН України

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Загальні поняття

4 Технічні і програмні засоби систем оброблення інформації

5 Застосування систем оброблення інформації

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи оброблення информации
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Терміни та визначення

Системы обработки информации
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Термины и определения

INFORMATION PROCESSING SYSTEMS
FUNDAMENTAL TERMS
Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни і визначення найуживаніших понять у галузі систем оброблення інформації.

1.2 Терміни, встановлені у цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

1.3 Стандарт повинен застосовуватися спільно з чинними стандартами, в яких установлюються терміни та визначення з інформаційних технологій.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

2.2 Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних у них термінів, вказуючи об’єкти, що входять у обсяг визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

2.3 У стандарті, як довідкові, подані англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, взяті з відповідних міжнародних чи державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Переклад терміна та його визначення російською мовою, відсутнього в чинних державних російських стандартах, подаються в круглих дужках.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики їх іншомовних відповідників кожною мовою окремо.

2.5 Стандартизовані терміни набрані напівгрубим шрифтом. Необов'язкова частина терміна, взята у круглі дужки, може бути опущена в разі використання цього терміна в документах зі стандартизації.

2.6 Позначка, що вказує на галузь використання багатозначного терміна, подана у круглих дужках світлим шрифтом після терміна.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online