ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ
РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ
КОШТОРИСНИХ НОРМ
НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2013

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ
РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ
КОШТОРИСНИХ НОРМ
НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
 2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 1 «Ціноутворення у будівництві»

РОЗРОБНИКИ: О. Юровський (науковий керівник), В. Лясковський, С. Лясковський

ЗА УЧАСТЮ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405, чинний з 2014-01-01

3 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» у частині вимог до кошторисних норм, підрозділи 1.3, 1.5; «Методичних рекомендацій з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до кошторисних норм

6 Склад та структура ресурсних елементних кошторисних норм

7 Порядок розроблення ресурсних елементних кошторисних норм

7.1 Методи розроблення норм

7.2 Основні етапи розроблення

8 ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ

ДОДАТОК А Форма калькуляції витрат труда робітників і часу використання машин, механізмів та механізованого інструменту

ДОДАТОК Б Форма зведення витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій

ДОДАТОК В Додаткові витрати труда робітників на непередбачені роботи, пов'язані з організацією комплексного процесу

ДОДАТОК Г Коефіцієнти непередбачених витрат часу експлуатації машин та механізмів, які враховують внутрішньо змінні перерви в роботі машин, не пов'язані з організацією будівельного процесу

ДОДАТОК Д Правила розроблення ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів на 1 машино-годину експлуатації

ДОДАТОК Е Усереднені показники періодичності і трудомісткості технічного обслуговування та ремонту будівельних машин та механізмів

ДОДАТОК Ж Норми втрат і відходів матеріалів при виконанні будівельних робіт

ДОДАТОК И Оборотність матеріалів та пристроїв, що застосовуються повторно

ДОДАТОК К Приклад оформлення проекту ресурсних елементних кошторисних норм

ДОДАТОК Л Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ
РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ
НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ
РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 GUIDANCE ON DEVELOPING
RESOURCE ELEMENT ESTIMATED STANDARDS
FOR CONSTRUCTION WORK

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні положення з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм для визначення прямих витрат у вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі - будівництво). Стандарт розроблено в розвиток ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

1.2 Цей стандарт носить обов’язковий характер при розробленні ресурсних елементних кошторисних норм для визначення прямих витрат у вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

1.3 Цей стандарт призначений для забезпечення єдиного підходу до розроблення ресурсних елементних кошторисних норм, які входять до системи ціноутворення в будівництві відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online