СОУ Д.2.7-38916579-002:2015 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Технологічний комплекс SPT для інжектування полімерних матеріалів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС SPT ДЛЯ ІНЖЕКТУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

СОУ Д.2.7-38916579-002:2015

Київ
ТОВ «НВП Спеціальні полімерні технології»
  2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Інпроект»

РОЗРОБНИКИ: О.Труш (науковий керівник); С.Щур

2 ПОГОДЖЕНО: Технічним комітетом 311 при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, лист  від - 27 лютого 2015 р. № 4

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ТОВ «НВП Спеціальні полімерні технології» від  27.05.2015 № 01

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічна частина

4 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Додаток А  Додаткові показники для визначення вартості будівельних машин та механізмів

Додаток Б Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС SPT ДЛЯ ІНЖЕКТУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

 РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС SPT ДЛЯ ИНЖЕКТИРОВАНИЯ  ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

RESOURCE BUDGET NORMS FOR EXPLOITATION OF BUILDING MACHINES AND MECHANISMS
Technological complex SPT for injection POLYMER MATERIALS

Чинний від _____________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (далі - РКНЕМ) для визначення вартості експлуатації механізмів, які застосовують для інжектування полімерних матеріалів.

1.2 Ці РКНЕМ призначені для визначення складу і кількості  ресурсів, при експлуатації будівельних машин і механізмів Товариством з обмеженою відповідальністю «НВП Спеціальні полімерні технології» та іншими учасниками інвестиційного процесу при умові, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняється від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що  його прийняла.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Цей стандарт розроблено відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1.

3.2 Цей стандарт розроблено в структурі ДСТУ Б Д.2.7-1.

3.3 Ці РКНЕМ враховують повний комплекс робіт з доставки, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів (таблиця 1) і містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, технічному обслуговуванні та перебазуванні будівельних машин і механізмів

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (люд.год.);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на технічному обслуговуванні будівельних машин і механізмів (люд.год);

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад.

3.4 Даними нормами враховані середньозважені ресурсні показники на календарний рік.

3.5 Довідкові показники для визначення вартості будівельних машин і механізмів наведені в додатку А.

3.6 Нормами цього стандарту не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:

- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;

- вартість сервісного обслуговування;

- матеріально-технічні ресурси на:

   заміну частин, що швидко спрацьовуються;

   ремонт і технічне обслуговування;

   перебазування;

- витрати на:

  проведення обов’язкового технічного контролю;

  утримання бази механізації;

  податки, збори та обов’язкові платежі, установлені законодавством.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСТУ 1.0:2003  Національна стандартизація. Основні положення

2 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

3 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

4 ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів

5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

6 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва;

7 ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

8 ДБН В.2.8-3-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online