ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Продукти хімічні технічні

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН

 

ДСТУ 7261:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку України («Укрметр- тестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Гаврилкін; С. Кулик, канд. хім, наук; М. Рожнов, канд. хім, наук (науковий керівник); М. Урда, канд, техн. наук

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18995.1-73)

 

ЗМІСТ

1   Сфера застосування

2    Нормативні посилання

3    Терміни та визначення понять

4    Вимоги щодо безпеки

5    Визначання густини рідини з використовуванням ареометрів

5.1    Засоби вимірювання та допоміжні пристрої

5.2     Методика та правила випробування

5.3     Правила оформлення результатів випробування

6    Визначання густини рідини з використовуванням пікнометрів

6.1    Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

6.2    Готування до випробовування

6.3    Методика та правила випробування

6.4    Правила опрацювання результатів

6.5    Правила оформлення результатів випробування

Додаток А Методи визначення відносної густини рідких хімічних продуктів

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХІМІЧНІ ТЕХНІЧНІ

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН

Продукты химические технические

Методы определения плотности жидкостей

Industrial chemicals

Methods for determination of density of liquids

Чинний від 2013-03-01

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на рідкі технічні хімічні продукти та встановлює методи визначення їхньої густини з використовуванням ареометрів та пікнометрів.

Стандарт не поширюється на нафтопродукти.

У разі отримання суперечливих результатів метод визначення густини продукту з використовуванням пікнометрів вважають арбітражним.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO/І ЕС 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6755-88 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия (Поглинач хімічний вапняний ХП-И. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия (Ареометри та циліндри скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

3    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1    густина рідини

Відношення визначених у повітрі маси рідини до її об’єму

3.2    відносна густина рідини

Відношення густини рідини до густини дистильованої води за певної температури.

4    ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Під час визначання густини виконують вимоги НПАОП 40.1-1.21 та НПАОП 73.1-1.11, а також вимоги щодо безпеки, наведені в технічній документації на продукт, густину якого вимірюють.

Уміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, установлених згідно з ГОСТ 12.1.005.

До виконання робіт залучають персонал відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online