ДСТУ 8776:2018 Бензол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗОЛ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ
ТА СЛАНЦЕВИЙ
Технічні умови

ДСТУ 8776:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 11 червня 2018 р. № 158 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8448-78)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Правила приймання та методи відбирання проб

9 Методи вимірювання

10 Транспортування та зберігання

11 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗОЛ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ ТА СЛАНЦЕВИЙ
Технічні умови

COAL AND SHALY BENZENE
Specifications

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кам’яновугільний та сланцевий бензол (далі — бензол), який одержують під час термічного перероблення кам’яного вугілля та сланців і використовують як сировину в органічному синтезі, для виробництва синтетичних волокон, пластмас та інших потреб, а також для постачання на експорт.

Формули: емпірична — С6Н6.

Молекулярна маса (за міжнародними атомними масами 2005 р.) — 78,11.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, вимоги щодо безпечності її під час виготовлення та використання, а також вимоги щодо охорони довкілля викладено в розділах 5, 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2181-93 (ГОСТ 127.1-93) Сірка технічна. Технічні умови

ДСТУ 2436.1-94 (ГОСТ 2706.1-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення зовнішнього вигляду та кольору

ДСТУ 2436.2-94 (ГОСТ 2706.2-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод визначення основної речовини і домішок у бензолі, толуолі та ксилолі

ДСТУ 2436.3-94 (ГОСТ 2706.3-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення забарвлення сірчаної кислоти

ДСТУ 2436.4-94 (ГОСТ 2706.4-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі

ДСТУ 2436.5-94 (ГОСТ 2706.5-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі

ДСТУ 2436.7-94 (ГОСТ 2706.7-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення реакції водної витяжки

ДСТУ 2436.9-94 (ГОСТ 2706.9-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення висоти шару води у цистерні

ДСТУ 2436.10-94 (ГОСТ 2706.10-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірководню та меркаптанів

ДСТУ 2436.11-94 (ГОСТ 2706.11-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення бромного числа

ДСТУ 2436.12-94 (ГОСТ 2706.12-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення температури кристалізації бензолу

ДСТУ 2436.13-94 (ГОСТ 2706.13-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення температурних границь перегонки

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 8056:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

ДСТУ EN ISO 374-1:2017 (EN ISO 374-1:2016, IDT; ISO 374-1:2016, IDT) Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги

ДСТУ EN ISO 2160:2012 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги

ДСТУ EN ISO 20346:2017 (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT) Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-1.2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия

ГОСТ 10164-75 Реактивы. Этиленгликоль. Технические условия

ГОСТ 12433-83 Изооктаны эталонные. Технические условия

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online