ДСТУ ISO 8491:2005. Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу (ІSO 8491:1998, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ

Випробування на згин зразків труб повного перерізу

(ISO 8491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 8491:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Вахрушева, д-р техн. наук; Л. Левченко; О. Малиш; Н. Ярошенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 грудня 2005 р. № 345 з 2007-04-01 згідно з наказом Держспоживстандарту України від 2 серпня 2007 р. № 176 чинність встановлена з 2008-03-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8491:1998 Metallic materials -  Tube (in full section) -  Bend test (Металеві матеріали. Труби (з повним перерізом). Випробовування на згин)

Ступінь відповідності -  ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8491:1998 Metallic materials -  Tube (in full section) - 3end test (Металеві матеріали. Труби (з повним перерізом). Випробовування на згин).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -   ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Метод, поданий у цьому стандарті, застосовують як арбітражний.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-вилучено вступ до міжнародного стандарту;

- до розділу 1 «Сфера застосування», розділу 3 «Суть методу», розділу 4 «Устатковання для випробовування», розділу 6 «Випробовування» долучено «Національні примітки», виділені рамками;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» і «Бібліографічні дані» -  оформлено відповідно до вимог національної стандар- изації України .


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ

Випробування на згин зразків труб повного перерізу

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Испытание на изгиб образцов труб полного сечения

METALLIC MATERIALS

Tube (in full section). Bend test


Чинний від 2008-03-01

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online