ДСТУ ISO 14688-2:2009 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації (ISO 14688-2:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дослідження та випробування геотехнічні

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТУ

Частина 2. Принципи класифікації
(ISO 14688-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14688-2:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Української академії аграрних наук, Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник), М. Лазебна, В. Самохвалова, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 вересня 2009 р. № 346 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14688-2:2004(Е) Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 2: Principles for a classification (Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація фунту. Частина 2. Принципи класифікації)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN ISO 14688-2:2009

1 Сфера застосвання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи класифікацій ґрунту

4.1 Загальні положення

4.2 Фракції

4.3 Розподіл за розміром частинок (гранулометричний склад)

4.4 Пластичність

4.5 Уміст органічної складової

5 Інші принципи, що є придатними для класифікації ґрунту

5.1 Загальні положення

5.2 Взаємний зв’язок показників щільності для пісків та гравіїв

5.3 Недренований опір зсуву дрібнозернистих ґрунтів

5.4 Показник консистенції

5.5 Інші придатні параметри

Додаток А Принципи класифікацій ґрунту

Додаток В Приклад класифікації ґрунтів, що заснована винятково на урахуванні гранулометричного складу

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14688-2:2004 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 2: Principles for a classification (Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації).

Метою цього стандарту є переклад міжнародного стандарту для адаптації його в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» та «ця частина ISO 14688» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у стандарті наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— з «Передмови до ISO 14688-2:2004» у «Вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

У цьому стандарті у переліках за текстом зберігаються літери латинської абетки.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які впроваджені в Україні як національні, а саме:

— ДСТУ ISO 3310-1:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини (ISO 3310-1:2000, IDT);

— ДСТУ ISO 3310-2:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT);

— ДСТУ ISO 22476-2:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням (ISO 22476-2:2003, IDT);

— ДСТУ ISO 22476-3:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 3. Польове стандартне випробування на твердість (ISO 22476-3:2005, IDT);

ISO 14688-1, ISO 14689-1, ISO 22476-1, ISO 22476-4, ISO 22476-6, ISO 22476-8, EN 1997-2 на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні, чинні замість них документи відсутні.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14688-2:2009

ISO 14688-2 підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 182, Геотехніка, підкомітетом SC 1, Геотехнічні дослідження та випробування.

ISO 14688 за загальною назвою «Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту» складається з таких частин:

— Частина 1. Ідентифікація та опис;

— Частина 2. Принципи класифікації;

— Частина 3. Електронний обмін даних з ідентифікації та опису ґрунту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дослідження та випробування геотехнічні
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТУ
Частина 2. Принципи класифікації

Исследования и испытания геотехнические
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЫ
Часть 2. Принципы классификации

Geotechnical investigation and testing
IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF SOIL
Part 2. Principles for a classification

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні принципи ідентифікації і класифікації ґрунтів на підставі тих матеріальних і загальних характеристик ґрунтів, які найбільше використовують для технічних цілей. Необхідні для цього показники можливо замінювати, і тому для специфічних проектів або матеріалів необхідним є детальніше подання описових і класифікаційних умов.

Ідентифікацію і опис ґрунту подано в ISO 14688-1.

Принципи класифікації, що встановлені в цьому стандарті, дозволяють згрупувати ґрунти в класи з подібними композиційними та геотехнічними властивостями й відповідно до їхньої придатності для геотехнічних інженерних цілей, таких як:

— будівлі;

— впорядковані землі;

— дороги;

— насипи;

— греблі;

— дренажні системи.

Цей стандарт можна застосовувати для природних ґрунтів і подібного штучного матеріалу in situ та перевідкладених залишків, але це не є класифікація ґрунту як такого.

Ідентифікацію і опис гарної породи подано в ISO 14689-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 3310-2 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 2: Test sieves of perforated metal plate

ISO 14688-1 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description

ISO 14689-1 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of rock — Part 1: Identification and description.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3310-1 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини

ISO 3310-2 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин

ISO 14688-1 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 1. Ідентифікація та опис

ISO 14689-1 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація гірської породи. Частина 1. Ідентифікація та опис.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online