ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геотехнічні дослідження та випробування
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ
Частина 1. Ідентифікація та опис

ДСТУ ISO 14688-1:2021
(ISO 14688-1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua) 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 05 серпня 2021 р. № 274 з 2022–05–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14688-1:2017 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description (Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14688-1:2013

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи ґрунтової класифікації

5 Ідентифікація ґрунту

5.1 Мінеральні ґрунти

5.2 Органічні ґрунти

5.3 Карбонатні ґрунти

5.4 Сульфідні ґрунти

5.5 Вулканічні ґрунти

5.6 Лес

5.7 Льодовикові ґрунти

5.8 Антропогенний ґрунт

5.9 Походження осаду

6 Опис ґрунту

6.1 Опис властивостей ґрунту

6.2 Опис різних видів ґрунтів

7 Опис шарів та розривів

7.1 Шари

7.2 Розриви

7.3 Переміжне залягання порід і змішані ґрунти

8 Протокол дослідження

Додаток А (довідковий) Порядок ідентифікації основної фракції в мінеральних ґрунтах

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14688-1:2021 (ISO 14688-1:2017, IDT) «Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14688-1:2017 (версія en) «Geotechnical investigation and testing — Identification and classifi cation of soil — Part 1: Identifi cation and description».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація i класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2002, IDT), який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14688-1:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 6 до пунктів 6.1.5 та 6.2.1 та у додатку А до пункту А.3.2 долучено «Національні примітки», виділені у тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті). Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ
Частина 1. Ідентифікація та опис

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF SOIL
Part 1. Іdentification and description

Чинний від 2022–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні правила ідентифікації та опису ґрунтів, призначений для застосування разом з ISO 14688-2, в якому викладені основи класифікації характеристик матеріалу, які найчастіше використовуються для ґрунтів в інженерних цілях. Відповідні характеристики можуть змінюватися, тому для конкретних проєктів і матеріалів може знадобитися високий ступінь деталізації класифікаційних й описових термінів.

Цей стандарт установлює процедури ідентифікації та опису ґрунтів, базуючись на гнучкій системі, призначений для використання досвідченим персоналом, який охоплює матеріальні і загальні характеристики ґрунтів, отримані візуальними та ручними методами. У стандарті наведені детальні відомості про окремі характеристики для ідентифікації ґрунтів за результатами польових випробовувань і часто застосовувані терміни.

Цей стандарт поширюється на опис ґрунтів для інженерних цілей, які можуть бути утворені природними процесами, створені людиною або містять штучні матеріали.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 14688-2 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 2: Principles for a classification

ISO 14689-1 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of rock — Part 1: Identification and description.

2 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14688-2 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації

ISO 14689-1 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація порід. Частина 1. Ідентифікація та опис.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи