ДСТУ ISO 3310-2:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

РЕШЕТА ТА СИТА КОНТРОЛЬНІ

Технічні вимоги та методи випробування

Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин

(ISO 3310-2:1999, IDT)

 

ДСТУ ISO 3310-2:2007

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування «Діпромашвуглезбагачення», Технічний комітет стандартизації «Устаткування збагачувальне» (ТК 91)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Уманець (науковий керівник); О. Кофанов, канд. техн. наук; Т. Сигидіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 344 з 2009-07-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 439 змінено назву та встановлено чинність з 2010-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3310-2:1999 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 2: Test sieves of perforated metal plate (Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробовування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3310-2:1999 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 2: Test sieves of perforated metal plate (Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробовування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 91 «Устаткування збагачувальне».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Міжнародний стандарт ISO 3310-2 підготовлено Підкомітетом SC 1 Test sieves, test sieving (Контрольні решета та сита, контрольне просіювання) Технічного комітету ISO/TC 24 Sieves, sieving and other sizing methods (Решета та сита, просіювання та інші методи розподілу за крупністю).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 3310» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту змінено для узгодження її з чинними національними стандартами;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографію» – оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» і «Вступ», з «Передмови» у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— стандарт доповнено структурними елементами «Зміст» та «Бібліографічні дані»;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

ISO 3310 «Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробовування» складається із таких частин:

Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини

Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин

Частина 3. Решета контрольні з листів, виготовлених методом гальванопластики.

У цьому стандарті є посилання на ISO 565:1990 та EN 10204:1991, які впроваджено в Україні як національні ДСТУ ISO 565:2007 (ISO 565:1990, IDT) та ДСТУ EN 10204-2001 (EN 10204:1995, IDT). В Україні чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 2591-1:2004 Ситовий аналіз. Частина 1. Методи з використовуванням контрольних сит з дротяної тканини і перфорованих металевих листів (ГОСТ ИСО 2591-1-2002, IDT), ступінь відповідності національного стандарту до ISO 2591-1:1988 – модифікований (MOD). Міжнародний стандарт ISO 2395:1990 не прийнято в Україні як національний.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕШЕТА ТА СИТА КОНТРОЛЬНІ

Технічні вимоги та методи випробування

Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин

РЕШЕТА И СИТА КОНТРОЛЬНЫЕ

Технические требования и методы испытания

Часть 2. Решета контрольные из перфорированных металлических пластин

TEST SIEVES

Technical requirements and test methods

Part 2. Test sieves of perforated metal plate

Чинний від 2010-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги та відповідні методи випробовування для контрольних решіт із перфорованої металевої пластини.

Цей стандарт застосовують для контрольних решіт, що мають:

— круглі отвори з розмірами від 125 мм до 1 мм;

— квадратні отвори з розмірами від 125 мм до 4 мм відповідно до ISO 565.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань застосовують останні видання поданих документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 565:1990 Test sieves – Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet – Nominal sizes of openings

ISO 2395:1990 Test sieves and test sieving – Vocabulary

ISO 2591-1:1988 Test sieving – Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 565:1990 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, виготовлені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів

ISO 2395:1990 Решета та сита контрольні та ситовий аналіз. Словник

ISO 2591-1:1988 Ситовий аналіз. Частина 1. Методи з використовуванням сит із дротяної тканини та перфорованих металевих листів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять, наведені в ISO 2395.

4 ПОЗНАЧЕННЯ

На контрольних решетах із металевих перфорованих пластин має бути зазначено номінальний розмір отворів, виражений у міліметрах, та їхню форму.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online